18.02.2019

ECOSOS

EcososSosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa (2015–2019) yhdistetään ekososiaalisen siirtymän (ecosocial transition) ja nuorten työmarkkinoille osallistumisen haasteita, ja tutkitaan, miten sosiaalityö ja toimeentuloturvajärjestelmä ehkäisevät ja edistävät nuorten ekososiaalisesti kestäviä toimeentulon malleja.

Tapaustutkimusaineistoa ns. ekososiaalisista innovaatioista, eli ekososiaalista siirtymää edistävistä konkreettisista toimeentulon ja hyvinvoinnin toimintamalleista, kerätään Suomesta, Saksasta, Belgiasta ja Italiasta. Ryhmähaastatteluilla tutkitaan suomalaisten työttömien nuorten työhön liittyviä arvostuksia ja sosiaalialan työntekijöiden näkemyksiä ekososiaalisesta siirtymästä ja kestävistä toimeentulon muodoista.

Lisäksi verrataan, miten eurooppalaiset sosiaaliturvajärjestelmät mahdollistavat tai ehkäisevät nuorten työttömien ekososiaalisia toimeentulon muotoja. Tutkimus tuottaa päätöksentekoon sovellettavaa tietoa ekososiaalisesti kestävistä toimeentulon muodoista ja sosiaalityön sekä sosiaaliturvajärjestelmän rooleista yhteiskuntien ekososiaalisessa siirtymässä.

► Ilmoittaudu symposiumiin

Tutkimusryhmä:
Aila-Leena Matthies, hankkeen vastuullinen johtaja, professori, Kokkolan yliopistokeskus
Kati Närhi, professori, Jyväskylän yliopisto
Tuuli Hirvilammi, tutkijatohtori, Kokkolan yliopistokeskus
Ingo Stamm, tutkijatohtori, Kokkolan ylipistokeskus