Uusi kirja pohjoismaisten hyvinvointivaltion tilanteesta kiinnostuneille

Kirja Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work - Current and Future Challenges analysoi kuinka viime vuosikymmenten neoliberalistiseksi usein kutsuttu markkinoita ja yksilöllisyyttä korostava politiikka on muuttanut pohjoismaisia hyvinvointivaltioita. Laajojen sosiaalipoliittisten muutosten lisäksi huomion keskipisteessä on sosiaalityö ammattina ja yhteiskunnallisena palveluna sekä sosiaalityön koulutus. Kirjan julkaisija Routledge on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä yhteiskuntatieteellisen alan kustantajista.

Kirjan kirjoittajakunta edustaa laajasti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin sosiaalityön tutkijoita. Jyväskylän yliopistosta kirjan kirjoittamiseen on osallistunut Tuomo Kokkonen, Kati Turtiainen, Aila-Leena Matthies sekä Satu Ranta-Tyrkkö. Teos on tarkoitettu paitsi oppikirjaksi, niin myös lukemistoksi kaikille pohjoismaisten hyvinvointivaltion tilanteesta kiinnostuneille. Teoreettisesti se käsittelee hyvinvointivaltion ja sosiaalityön lisäksi monia ajankohtaisia uusliberalismiin kietoutuvia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten globalisaatiota, kansallisuusajattelun nousua, symbolista väkivaltaa ja maahanmuuttoa.