Talousneuvolassa etsitään yhdessä ratkaisuja suuriin ja pieniin talouskysymyksiin

Talousneuvolassa asiakkaat voivat keskustella talousasioista joko puhelimitse tai kasvotusten talous- ja velkaneuvojan, ulosoton asiantuntijan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Toimijat saavat tarpeen tullen yhteyden Kelan asiantuntijaan. Myös diakoniatyö on mukana osassa talousneuvoloita. Talousneuvoloissa voi asioida nimettömästi ilman ajanvarausta. Keski-Suomessa talousneuvolat käynnistyivät keväällä 2021. Viime vuonna Keski-Suomen talousneuvolat tavoittivat jopa 149 asiakasta.

Talousneuvolan asiakkaiden tilanteet olivat hyvin moninaisia ja yhdessä etsittiin ratkaisuja sekä konkreettisiin kysymyksiin että monimutkaisempiin taloushuoliin. Talousneuvolassa asioi kaiken ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Talousneuvolan asiakkaissa oli eniten yksinasuvia, mutta myös pariskunnat ja perheelliset löysivät tiensä talousneuvolaan. Talousneuvolan asiakkaita huolettavat velkaantuminen, läheisen taloustilanne, taloushuolet muuttuvassa elämäntilanteessa, terveydenhuollon menot, ulosoton kysymykset, pikavipit, mahdollisuudet etuuksiin, huoli mielenterveydestä, pelaamisesta tai rahojen riittämisestä elämiseen. Erilaisia syitä hakeutua talousneuvolaan on yhtä monta kuin on asiakkaitakin. Yhteisenä tekijänä on huoli omasta, perheen tai läheisen talousasioista.

Asiakkaat ovat kokeneet talousneuvolat tarpeellisena. Talousasioista puhuminen ei ole helppoa ja monesti niiden kanssa jäädään liian pitkäksi aikaa yksin. Talousasioihin liittyy myös monenlaisia tunteita, ihmissuhdeasioita, tietämättömyyttä, uskomuksia ja niistä on vaikea puhua avoimesti. Monimutkainen palvelujärjestelmä ei yhtään helpota avun hakemista. Havaitsimme, että talousneuvolan asiakkaissa on ns. väliinputoajia, jotka eivät ole syystä tai toisesta löytäneet oikean palvelun piiriin. Tästä syystä talousneuvolat kokoavat erilaiset ammattilaiset yhteen asiakkaan ohjaamiseksi ja tueksi. Talousneuvolassa toimineet ammattilaiset ovat kokeneet myös oman osaamisensa karttuneen verkostomaisen yhteistyön myötä.

Useat talousneuvolan asiakkaat kokivat olonsa helpottuneeksi, kun asioita selvitettiin yhdessä ja monet saivat askelmerkkejä eteenpäin. Tilanne ei välttämättä ole niin toivoton, mitä asiakas tullessaan talousneuvolaan ajatteli. Asiakkaat kertoivat kuulluksi tulemisen kokemuksista ja siitä, miten helpottuneita he ovat henkilökohtaisesta avusta. Aina ei voi auttaa isosti ja tärkeintä on löytää pieniä askeleita ja toivon näkymiä. Talousneuvolassa rohkaistaan ja kannustetaan omien asioiden hoitamiseen, niiden piilottelun sijaan. Kuten tiedämme, kukaan ei ole ainoa, joka painii taloushuolien kanssa. Jaettu huoli on pienempi huoli.

Keski-Suomessa talousneuvolat toimivat Saarikan alueella, Laukaassa, Äänekoskella ja Jyväskylän Nuorten talossa/Ohjaamossa. Täältä löydät tiedot Keski-Suomen talousneuvoloiden kevään 2022 aikatauluista:

Talousneuvolan toiminnasta vastaavat:

  • Ulosottolaitos
  • Keski-Suomen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta
  • Sosiaalityöntekijät kuntien/alueiden aikuissosiaalityöstä. Kehittäjäsosiaalityöntekijät työskentelevät TASOS-taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hankkeessa (ESR). Hanketta hallinnoi Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
  • Kumppanina on myös Kela.
  • Jyväskylässä toiminta toteutuu Nuorten talossa/ohjaamossa.
  • Äänekoskella mukana on myös seurakunta, sosiaalisen luototuksen asiantuntija ja sosiaaliohjaaja.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi, puh. 050 5651444, TASOS-hanke, Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Talous- ja velkaneuvoja Kirsti Korkeakangas p. 029 566 0821, Keski-Suomen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta
Ulosottolaitoksesta kommentteja tiedotusvälineille voi kysyä projektipäällikkö Miia Melingiltä: puh +358 29 565 8657, miia.meling@oikeus.fi