Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnot toteutetaan myös ensi lukuvuonna!

Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla –opintokokonaisuus täydennyskoulutuksena toteutetaan uudelleen 2023-2024-lukuvuoden aikana. Kaikki opintojaksot ovat pääosin suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta siten, että ne on mahdollisuus opiskella joustavasti ja työelämälähtöisesti oman aikataulun mukaan verkkovälitteisesti. Ilmoittautuminen on käynnissä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella toteutettiin kuluneen lukuvuoden aikana uusi opintokokonaisuus sosiaalityöntekijöille. Viime syksynä alkaneissa Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnoissa kehitettiin hyödyllistä työelämäosaamista liittyen työmenetelmiin, työhyvinvointiin, urakehitykseen ja moniammatillisuuteen sekä johtamiseen.

Lisätietoa, aikataulu ja ilmoittautumiset täältä.

Opintokokonaisuus on osa yliopistokeskuksen jatkuvan oppimisen tarjontaa ja se on rakennettu työelämästä nousseiden tarpeiden pohjalta. Opinnot on suunnattu koko sosiaalityön kentän osaamistarpeita ajatellen, ja ne soveltuvat mille tahansa sosiaalityön toiminta-alueelle.

– Olin muutama vuosi sitten mukana THL:n lastensuojelun osaamista kartoittavassa hankkeessa, jossa toteutettiin kysely sosiaalityöntekijöille (N=233). Systeeminen työote -opintokokonaisuutemme pyrkii vastaamaan kyselyssä esille tulleisiin osaamistarpeisiin, kertoo opintokokonaisuudesta vastaava yliopistonopettaja Sirkka Alho Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselta.

Koulutuksen sisältö vastannut  tarpeeseen

Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnot edistävät sosiaalityöntekijöiden uran kehittämistä ja työssä jaksamista sekä tuottavat teoreettista ymmärrystä systeemisestä ajattelusta sosiaalityötä kehystävänä viitekehysteoriana. Opinnot soveltuvat sosiaalityöntekijöille erilaisissa työuran vaiheissa ja myös sosiaalityön maisterintutkintoa suorittaville opiskelijoille.

– Opintojaksoille osallistuneiden opiskelijoiden palaute on ollut myönteistä. Opiskelijat kertovat sosiaalityön asiantuntijuutensa syventyneensä opintojen aikana. Opinnot ovat tarjonneet mahdollisuuden reflektoida teoriaa ja käytäntöä sekä asettunut joillakin opiskelijoilla ammatilliseen kohtaan, jossa on ollut tarve pohtia omaa asiantuntijuuttaan suhteessa asiakastyöhän ja muuttuvaan toimintaympäristöön, kertoo opintokokonaisuudessa yliopistonopettajana toimiva Kaisa Vuolukka.

Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, joista viimeinen käynnistyi maaliskuun puolivälissä.

– Palautteen perusteella opintokokonaisuus on vastannut sosiaalityön kentän ajankohtaiseen tarpeeseen ja sosiaalityön keskusteluun, sekä osallistujien oman urapolun tarkasteluun, sanoo Vuolukka

Ilmoittaudu lukuvuoden 2023-2024 opintoihin

Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnot toteutetaan uudelleen 2023-2024-lukuvuoden aikana.

Lisätietoa, aikataulu ja ilmoittautumiset täältä.