Sosiaalityöstä valmistui 200. maisteri

Terhi Norrena on 200. Kokkolan yliopistokeskuksesta valmistunut sosiaalityön maisteri. Terhi Norrena asui vuonna 2009 perheineen Ruotsissa ja toimi paikallisessa koulussa oppilaiden tukihenkilönä. Terhi tuki oppilaiden koulunkäyntiä, koulun ja perheen välistä yhteistyötä ja työskenteli myös maahanmuuttajaoppilaiden kanssa. Työ vastasi pitkälti sitä, mitä koulukuraattorit tekevät Suomessa. Samaan aikaan hän kiinnostui sosiaalityön opiskelusta ja etsi tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista.  Tuttavan vinkistä Terhi löysi Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön opinnot, ja alkoi selvittää, miten opinnoissa pääsisi alkuun.

Terhi päätti kokeilla, miten opiskelu sujuisi pitkästä välimatkasta huolimatta ja aloitti sosiaalityön opinnot Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa syksyllä 2009. Etäopiskelu ja kontaktiopetukseen osallistuminen Kokkolassa muutamana viikonloppuna onnistui yllättävän hyvin. Terhi eteni opinnoissaan niin, että vuonna 2013 perheen asuessa Turussa, hän haki ja pääsi sosiaalityön maisteriohjelmaan Kokkolan yliopistokeskukseen.

-Parasta opinnoissa on ollut välitön vuorovaikutus ja kohtaamiset opettajien ja ohjaushenkilökunnan kanssa. Aito halu auttaa ja tukea aikuisopiskelijaa on ollut vahvasti läsnä, sanoo Terhi, jolla on maisterin tutkinto myös kansantieteen alalta.

-Opiskelun, työn ja perheen yhdistäminen on ollut haastavaa. Työn ja perheen ohessa opiskelevalta vaaditaan suunnitelmallisuutta ja ajankäytön priorisointia. Opiskelu on ollut myös suuri voimavara, koska se on mahdollistanut erityisen hyvin teorian ja käytännön vuoropuhelun ja syvällisen oppimisen. Gradun valmistuminen viivästyi jonkin verran haastavan lastensuojelun parissa olevan päivätyön vuoksi. Missään vaiheessa ei kuitenkaan tullut tunnetta, etteikö tutkinto valmistuisi, sanoo Terhi iloisena saavutuksestaan.

Sosiaalityön opintoja aloittavalle Terhin neuvo on, että kannattaa selvittää perusteellisesti erilaisia opiskeluvaihtoehtoja ja aikatauluttaa huolellisesti omaa ajankäyttöä. Etäopiskelu aikuisena vaatii vahvaa motivaatiota ja määrätietoista työtä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuonna 2006 alkanut Jyväskylän yliopiston alainen sosiaalityön koulutusmalli on saavuttanut laajan valtakunnallisen suosion ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet koko ajan. Avoimen yliopiston opinnot voi aloittaa milloin vain ja maisterivaiheen opintoihin valitaan keväisessä yhteishaussa vuosittain 24 opiskelijaa. Yliopistokeskuksessa iloitaan aikuisopiskelijoiden vahvasta opiskelumotivaatiosta ja tuloksellisista opinnoista