Osallisuuden vahvistamisen tulisi alkaa jo varhaiskasvatuksessa

Kasvatustieteitä ja sosiaalitieteitä yhdistävässä seminaarissa keskusteltiin lasten ja nuorten sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta koulun arjessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettiin 21.4.2022 kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten Kohti osallistavaa koulua – arvojen ja arjen ristipaineessa -seminaari.

Kyseessä on vuonna 2019 käynnistyneen SPISEY (Supporting Practices for Inclusive Schooling and Education for the Youth) -tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuseminaari.

Monialaisessa hankkeessa voimansa yhdistivät Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityö ja luokanopettajien aikuiskoulutus.

Seminaarin keskiössä oli kysymys, toteutuvatko lasten ja nuorten sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus koulun arjessa.

Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies avasi seminaarin muistuttamalla, että osallisuuden vahvistaminen tulisi alkaa jo varhaiskasvatuksessa.

Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta puhui oikeudesta oppia – kohti koulutuksellista tasa-arvoa.

Dosentti Sai Väyrynen, Helsingin yliopistosta puhui sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, koulun arjesta ja lasten osallisuudesta.

Rehtori Tuija Kainu ja vararehtori Katja Tainio Mäntykankaan koulusta kuvasivat yliopistonlehtoreiden Leena Isosompin ja Kati Turtiaisen kanssa osallisuuskompassin avulla tehtävää kehittämistyötä Mäntykankaan koulussa.

Kommenttipuheenvuorossaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori Eeva-Liisa Kiiskilä muistutti, että vaikka onnistunut kehittämistyö on hyvällä mallilla, aktiivinen yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon eteen tehtävä työ on jatkuvaa osallisuuden mahdollistamiseksi.

Seminaarin päätti Kokkolan kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja Marjaana Leivo.

Aila-Leena Matthies Marjaana Leivo

spisey6.jpg

spisey7.jpg spisey3.jpg

spisey2.jpg