Osaaminen lastensuojelun sosiaalityössä -julkaisun julkistaminen

  • Avainsanat #lastensuojelusosiaalityössä #lastensuojelu #sosiaalityö #julkaisu etusivu
  • Aika 10.12.2020 klo 10.0011.45 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Paikka Tilaisuus järjestetään verkossa. Linkki tilaisuuteen toimitetaan ilmoittautuneille.
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero 040 3530920 tai 029 5247982
  • Web-osoite Web-osoite
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

LapsetOsana valtakunnallista Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) syntyi havainto siitä, että lastensuojelun osaamisesta puuttuu kansallisen tason jäsennys. On ollut tarve määritellä osaamista ja sitä tukevia rakenteita. Useamman yliopiston, kaupunkien sosiaalityön johdon sekä Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä (Lasto-työryhmä) tarttui tähän määrittelyn haasteeseen, koska osaamisen sanoittamisella ja osaamista tukevilla rakenteilla nähdään olevan lastensuojelun vaikuttavuuden ja myös työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta merkitystä. Lastensuojelulaki antaa puitteet työlle, mutta se ei määrittele ammatillista osaamista ja käytäntöjä.
Työryhmän esitys sosiaalityöntekijöiden urapolkumallista voi vähentää osaltaan sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta lastensuojelun asiakastyössä, mikä on kriittinen kysymys asiakasturvallisuuden, asiakaskokemuksen ja lapsen oikeuksien näkökulmasta. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen/Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikköä on edustanut yliopistonopettaja, YTT Sirkka Alho työryhmän toisena puheenjohtajana ja toimittamassa julkaisua.

THL:n julkaisu esitellään etäyhteyksin. Ilmoittautumiset tapahtumaan 1.12.2020 mennessä. Linkki tilaisuuteen toimitetaan ilmoittautuneille.