Kotouttavat kontaktit -julkaisu ilmeistynyt

Puheenvuoroja maahanmuutosta Keski-Pohjanmaalla

Kotouttavat kontaktit on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen SEMPRE-hankkeen puitteissa tehty maahanmuuttoa käsittelevä kirja. SEMPRE-hankkeessa (Social Empowerment in Rural Areas) tavoitteena on ollut tarkastella ja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten ihmisten sosiaalista osallisuutta. Kehittämistyössä ovat olleet mukana maahanmuuttajien lisäksi myös Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä näiden kaupunkien alueella kotouttamistyötä tekevät hankkeet, yhdistykset ja yhteisöt. SEMPRE on osa EU-rahoitteista (Interreg) hanketta, jossa on mukana 16 osahanketta kahdeksasta eri Euroopan maasta.

Tässä julkaisussa on esillä ääniä maahanmuuttajien omista verkostoista, yksittäisiltä maahanmuuttajilta ja kotouttamisen ammattilaisilta. Tekstin ovat syntyneet joko itsenäisesti tai vuoropuheluna työntekijöiden kanssa. Kirjassa käsitellään maahanmuuttoa keskipohjalaisesta näkökulmasta. Huomion keskipisteenä ovat suhteellisten pienten paikkakuntien maahanmuuttajien elämälle ja kototutumiselle asettamat olosuhteet. Pienillä paikkakunnilla maahanmuuttajien työllistyminen on usein vaikeaa. Lisäksi kielitaitoon yksinäisyyteen liittyvät ongelmat ovat usein vaikeita ratkaista. Toisaalta pienillä paikkakunnilla maahanmuuttajataustaiset asiakkaat muodostavat palveluntarjoajiin helpommin henkilökohtaisen suhteen kuin suurissa kaupungeissa

Sen lisäksi että kirja avaa erilaisia näkökulmia maahanmuuttoon Keski-Pohjanmaalla, tuo se esille hyväksi havaittuja kotoutumisen käytäntöjä sekä ajantasaisia maahanmuuttoon liittyviä havaintoja ja uusia avauksia. Kirjan huomion keskipisteenä ei ole ainoastaan virallinen kototutumisaika ja siihen liittyvät palvelut, vaan myös maahanmuuttajuus tämän jälkeen. Kotoutuminen on pitkä prosessi joka sisältää haasteita niin koulutukseen, työllistymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyen. Hyvin toimivien maahanmuuttopalveluiden kehittäminen ei ole mahdollista ilman vuoropuhelua maahanmuuttajien itsensä sekä palvelujärjestelmän välillä.