Muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta

Johtaako muutos meitä vai johdammeko me muutosta?

Hallittu ja onnistunut muutoksen läpivienti edellyttää suunnitelmallista ja vaiheittain etenevää prosessia. Muutosjohtamisen koulutuksemme tukevat osallistujien valmistautumista muutokseen ennakoinnin ja suunnitelmallisen muutosjohtamisen keinoin.

Koulutuksemme

  • antaa valmiuksia muutoksen hallintaan strategisen johtamisen keinoin
  • kehittää osallistujien muutosvalmiuksia
  • tarjoaa uusimpia muutosjohtamisen työkaluja osaksi esimiestyötä
  • tarjoaa toimintamalleja epävarmuuden hallintaan muutostilanteissa
  • antaa avaimia toimivaan muutosviestintään
  • auttaa hahmottamaan tulevaisuuden johtamiseen vaikuttavia kehityssuuntia

 

Koulutukset suunnitellaan tilaajan tarpeista lähtien. Käsiteltävät teemat ja koulutuksen laajuus räätälöidään tapauskohtaisesti tilaajalle sopivaksi.

 

Esite tulostettavaksi (pdf)

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tarja Peuranto

 

Ruori