Eri-ikäisten johtaminen

Eri-ikäiset kehittyvässä työyhteisössä - työkaluja eri-ikäisten johtamiseen

Eri-ikäisten johtaminen edellyttää vahvaa panosta työyhteisön toimivuuteen: ikätekijät huomioivalla johtamisella luodaan työympäristö, missä arvostetaan kaiken ikäisiä ja jokaiselle annetaan mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa työhön ja työolosuhteisiin.

Tavoitteena on tarjota laaja kokonaiskuva eri-ikäisten työntekijöiden johtamisesta. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat ikäjohtaminen yhteiskunnallisena ilmiönä ja työvoiman ikääntymishaaste, elämänsä eri vaiheessa olevien ihmisten erilaisten tarpeiden, vahvuuksien ja valmiuksien tunnistaminen, eri-ikäisten oppiminen sekä työhyvinvointi.

 

Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena. Mahdollisuus tehdä muutoksia ja täsmennyksiä koulutuksen sisältöön.

 

Kohderyhmä

Yritysten / organisaatioiden johto ja lähiesimiehet

 

Hinta

Sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tarja Peuranto