Asiakkuuksien hallinta

Sisältö

Asiakkuuksien hallinta kehittää henkilöstön valmiuksia toimia tehokkaasti ja joustavasti vuorovaikutteisissa asiakaskohtaamisissa. Asiakkuuksien hallintaan ja asiakaskeskeiseen myyntiin perehtyminen luo pohjaa yhteiselle myyntiprosessille.

Erilaisten paikallisten kulttuurien tuntemus lisää neuvottelujen vaikuttavuutta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Vuorovaikutuksen ja neuvottelutekniikan kehittäminen parantaa valmiuksia esitellä omaa toimintaa markkinoivasti ja toimia jämäkästi asiakastapaamisissa.

Asiakkuuksien hallintaa käsitellään poikkitieteellisesti ja käytännönläheisesti. Koulutukseen liittyy ennakko- ja välitehtäviä sekä case-harjoituksia.

 

Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena. Mahdollisuus tehdä muutoksia ja täsmennyksiä koulutuksen sisältöön.

Kohderyhmä

Yrityksen tai organisaation henkilöstö.

Hinta

Sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tarja Peuranto