Workshop-päivät ja yristyskohtainen konsultointi

Workshop-päivät

Workshop-päivien teemat valitaan kasvuanalyysien pohjalta. Workshopeissa haetaan yhdessä muiden yritysten ja asiantuntijoiden kanssa erilaisia ratkaisu-/toimintatapavaihtoehtoja kulloinkin esillä olevaan kasvun haasteeseen. Osallistujayritykset saavat näin tukea, sparrausta ja palautetta asiantuntijoiden ja konsulttien lisäksi myös toisilta yrityksiltä. Workshopit voivat pitää sisällään asiantuntija-alustuksia.

Toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Levón-instituutti.

Yrityskohtainen konsultointi/valmennus

Kasvuanalyysin pohjalta valitaan kullekin osallistujayritykselle tarpeisiin sopivat erityisosaamista tarjoavat konsultit. Konsultoinnin sisältö räätälöidään yritysten kehittämistarpeiden ja tavoitteiden pohjalta, ja sen muotoa ja määrää voidaan tarkistaa ohjelman aikana.

Konsultoinnin teemoina voivat olla mm. lean –ajattelu, toiminnan ja tuotannon organisointi, kustannus- ja investointilaskelmat, kassavirtalaskelmat, rahoitussuunnittelu, laatu- ja seurantajärjestelmät, IPR:t, kansainvälistymisen mallit ja prosessit, osaamisen johtaminen.

Kehittämisohjelma sisältää yritysten nykytilaa kartoittavia itsearviointeja. Itsearvioinnit toteutetaan mm. seuraavissa teemoissa: Esimies osaamisen johtajana –arviointi, kasvuhistoria ja nykytila –arviointi, kasvukyvykkyys ja kasvumahdollisuudet-arviointi, johtoryhmä ja hallitustyöskentely-arviointi.

Toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Levón-instituutti.