Toteutus

 

 

Tutustu tarkemmin kehittämisprosessien sisältöihin

 

Pitkäkestoinen liiketoiminnan kehittämisprosessi

Pitkäkestoisen liiketoiminnan kehittämisprosessin tuloksena osallistuva yritys saa uudistuneen kasvun strategian ja toteutussuunnitelman, jo osittain käytäntöön vietynä. Ohjelma alkaa kasvuanalyysillä, jossa analysoidaan yrityksen nykytilaa ja kasvuongelmia. Analyysin perusteella räätälöidään yrityskohtainen kasvustrategia, joka keskittyy tärkeimpiin kehittämiskohteisiin yrityksen kasvun näkökulmasta.

Pitkäkestoinen liiketoiminnan kehittämisprosessi sisältää 8 kaikille osallistujayrityksille yhteistä workshop-päivää, joiden teemat kattavat tarpeena ja kehitettävänä olevat osa-alueet. Lisäksi kehittämisprosessi sisältää 5 yrityskohtaista valmennuspäivää, joissa syvennytään kasvun kannalta tärkeimpiin kehittämis- ja ongelmakohtiin.

Toteutuksesta vastaa Vaasan yliopiston Levón-instituutti.

 • Workshop 1. Jokaisen paikka on tulospaikka
 • Workshop 2. Laatua asiakkaille ja yritykselle
 • Workshop 3. Tehoa prosesseihin – Lean
 • Workshop 4. Markkinoinnin uudet menetelmät
 • Workshop 5. Business Model Canvas
 • Workshop 6. Hinnoittelun haasteet
 • Workshop 7. Strategia teoriasta käytäntöön – ajatuksista muutoksen voimaksi
 • Workshop 8. Kiksejä myynnistä, innostu ja motivoidu myynnistä
 • Vakaa kasvu -kehittämisohjelman loppuseminaari

 

Lyhytkestoinen myynnin ja markkinoinnin kehittämisprosessi

Lyhytkestoinen kehittämisprosessi keskittyy yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Mukaan valitaan 5 innovatiivista ja kasvuhakuista pk-yritystä, joille myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelman kautta saadaan vahvistusta ja uutta osaamista sekä näkemystä kasvuun ja myynnin kehittämiseen. Osallistujayrityksille tarjotaan avoin konsultaatio - työkalut jäävät yrityksen käyttöön jatkojalostusta varten. Prosessin kesto vaihtelee 3-8 päivään yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Yrityskohtaisesti toteutetaan:

- Nykytilan analysointi
- Visio 2020
- Työkalut vision toteuttamiseen

Toteutuksesta vastaa Centria-ammattikorkeakoulu

 • Myynnin workshop 1. Uusasiakashankinta
 • Myynnin workshop 2. Visuaalisuuden merkitys yrityksen viestinnässä
 • Myynnin workshop 3. Kehitytään yhdessä!
 • Myynnin workshop 4. Business Venäjällä
 • Myynnin workshop.  Kiksejä myynnistä, innostu ja motivoidu myynnistä

Vakaa kasvu, pk-yrityksien vakaan kasvun kehittämisohjelma on Keski-Pohjanmaan liiton päärahoittama- ja Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan osarahoittama EAKR-hanke. Kehittämisohjelma on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteishanke.