Akateemisten urasuunnittelu - palautelomake

Lähetä täytetty lomake Lähetä-painikkeella.

1. Sukupuoli  
2. Ikä  
3. Tilanteeni työmarkkinoilla palvelun alkaessa  
  1 2 3 4 5
a. Välineet, tarvikkeet, tilat ja oppimateriaalit ovat vastanneet palvelun vaatimuksia
b. Ohjaajien ja ohjattavien vuorovaikutus on mielestäni sujunut
c. Olen saanut ohjaajilta tarvitsemaani ohjausta ja palautetta
d. Minua on kannustettu ja tuettu palvelun aikana
  1 2 3 4 5
a. Palvelun tavoitteet on käyty läpi alkuvaiheessa
b. Oppimistarpeeni, aikaisempi koulutus ja työkokemus on otettu huomioon
c. Palvelussa on otettu huomioon ohjattavien henkilökohtaiset erityistarpeet
d. Ohjaajien asiantuntemus ja ammattitaito ovat vastanneet palvelun vaatimuksia
  1 2 3 4 5
a. Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet palvelun aikana
b. Palvelu on lisännyt haluani opiskella uusia asioita
c. Palvelu on lisännyt mahdollisuuksia ammatin löytymiseen
d. Palvelun tavoitteet ovat toteutuneet kohdallani
e. Jatkosuunnitelma on selkeyttänyt elämäntilannettani ja urasuunnitteluani
  1 2 3 4 5
YLEISARVIO AKATEEMISTEN URASUUNNITTELU-PALVELUSTA