THROUGH-JOY 1 – Mapping phase: Enhancement of regional attractiveness of northern localities through development of joyful and distinctive sporty hobbies for inhabitants and visitors

ILON KAUTTA 1 – Kartoitusvaihe: Pohjoisten paikkakuntien vetovoiman parantaminen kehittämällä iloa tuottavia ja erottautumista tukevia urheilullisia harrastuksia asukkaille ja vierailijoille

aluekehittäminen-tj.pngTHROUGH-JOY 1 -hanke on kaksiosaisen hankekokonaisuuden ensimmäinen osa, joka on rahoitettu EU:n Interreg IV A Pohjoinen -ohjelmasta. Hankekokonaisuudessa pyritään edistämään Keski-Pohjanmaan, Ruotsin Västerbottenin (Vindeljokilaakson) ja Norjan Nordlandin (Lofoottien saariryhmän) alueellista vetovoimaa ja kilpailukykyä kehittämällä iloa tuottavia ja erottautumista tukevia liikuntaharrastuksia sekä asukkaille että vierailijoille. THROUGH-JOY 1 – Kartoitusvaihe (2013–2014) pohjustaa THROUGH-JOY 2 – Kehittämisvaihetta (2015–2017), jolle tullaan erikseen hakemaan rahoitusta ohjelmakauden 2014–2020 Interreg-ohjelmasta.

Hankkeessa vertaillaan liikuntaharrastustoiminnan institutionaalisia ja rahoitusrakenteita eri maissa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja levittämiseksi. Harrastuksia harjoitetaan monipuolisessa toimijakentässä, jossa ovat edustettuina niin yksityinen, julkinen kuin myös kolmas sektori. Vertailujen kautta päästään hankemaiden toimijoiden välillä kulttuurienvälisiin oppimisprosesseihin sekä liikuntaharrastusten että liikuntatutkimuksen aloilla. Kartoituksista liikkeelle lähtevä kulttuurien välinen oppiminen johtaa konkreettisiin yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin – kuten liikuntatapahtumiin, jotka kokoavat yhteen toimijoita Keski-Pohjanmaalta, Västerbottenista ja Nordlandista.

Eurooppa 2020 -strategia tavoittelee älykästä, kestävää ja osallistavaa talouskasvua. Osaltaan THROUGH-JOY-hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Pohjoiset alueet eivät tulevaisuudessa menesty tukeutumalla pelkästään rikkaisiin luonnonvaroihinsa ja kulttuuriperintöönsä. Näitä täydentämään tarvitaan kulttuurienväliseen oppimiseen perustuvia uudenlaisia toimintasisältöjä ja -muotoja erityisesti palvelualoilla. Vapaa-ajan toiminnot – ja niiden mukana liikuntaharrastukset – tarjoavat laajenevia mahdollisuuksia alueiden uudistumiselle ja yhteiskunnan muutokseen sopeutumiselle.

THROUGH-JOY 1 -hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat: (1) Potentiaalisten iloa tuottavien ja erottautumista tukevien urheilullisten harrastusten kartoitus projektialueilla; (2) Kehittämisvaiheeseen (THROUGH-JOY 2) seuraavalla EU-ohjelmakaudella mukaan otettavien harrastusten valinta; (3) Käytännön toimintaa harjoittavien partneriyhteisöjen sitouttaminen kehittämisvaiheeseen; (4) Kehittämisvaihetta koskevan hankehakemuksen laatiminen.

THROUGH-JOY 1 -hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2013–30.6.2014. Lead Partnerina toimii Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (projektipäällikkönä Olli Rosenqvist). Ruotsista partnerina toimii Uumajan yliopiston maantieteen ja taloushistorian laitos (projektipäällikkönä Håkan Appelblad) ja Norjasta Nordlandsforskning-tutkimuslaitos (projektipäällikkönä Brigt Dale). Kukin tutkimuslaitos kartoittaa oman hankealueensa liikuntaharrastukset, ja tulokset kerätään vertaillen yhteen loppuraportiksi, joka julkaistaan pdf-muodossa kaikkien saataville.

through-joy1-julkaisukansi.PNGJulkaisut

• Rosenqvist, Olli (ed.) (2014a). THROUGH JOY. Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5719-3.

• Rosenqvist, Olli, Håkan Appelblad & Brigt Dale (2014a). Mapping sporty activities for the benefit of regional attractiveness. In Rosenqvist, Olli (ed.): THROUGH JOY. Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness, 9–23. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5719-3.

• Dale, Brigt (2014). Case Lofoten. In Rosenqvist, Olli (ed.): THROUGH JOY. Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness, 24–45. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5719-3.

• Appelblad, Håkan (2014). Case Vindel River area. In Rosenqvist, Olli (ed.): THROUGH JOY. Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness, 46–64. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5719-3.

• Rosenqvist, Olli (2014b). Case Central Ostrobothnia. In Rosenqvist, Olli (ed.): THROUGH JOY. Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness, 65–87. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5719-3.

• Rosenqvist, Olli, Håkan Appelblad & Brigt Dale (2014b). Getting ready for the development phase of the THROUGH-JOY project. In Rosenqvist, Olli (ed.): THROUGH JOY. Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness, 88–93. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5719-3.

Tapahtumia

• Olli Rosenqvist THROUGH-JOY-hanketta koskenut esitelmä Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmän kokouksessa Kokkolassa, 10.12.2013.

• Olli Rosenqvistin esitelmä "Yksimittakaavaisesta monimittakaavaiseen ajatteluun ja tekemiseen: Heijastuksia Maaseututoimijoiden kansainvälistyminen ja THROUGH-JOY-hankkeista" Maantieteen päivillä 2013, Vaasassa 25.10.2013.

• Olli Rosenqvistin THROUGH-JOY 1 -hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia koskenut esitelmä otsikolla "Development of sporty hobbies for inhabitants and visitors in Central Ostrobothnia, Vindel river area and Lofoten achipelago", "The 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research: Innovation and value creation in experience-based tourism" -konferenssissa, Svolværissä, Norjassa, 26.9.2013.

• Håkan Appelbladin esitelmä "THROUGH-JOY 1" Uumajan yliopiston maantietieteen ja taloushistorian laitoksen seminaarissa, Uumajassa, Ruotsissa, 15.11.2013.

• Håkan Appelbladin esitelmä "THROUGH-JOY" Västerbottenin lääninhallituksessa, Uumajassa, Ruotsissa 20.–21.2.2014 järjestyillä "Förstudien för Vindelälvdalens biosfärområde" -hankemessuilla ja tulevaisuustyöpajassa.

• Olli Rosenqvistin esitelmä "THROUGH-JOY – a transnational project with a view to enhancing regional attractiveness through sporty activities" Uumajan yliopiston maantietieteen ja taloushistorian laitoksen seminaarissa, Uumajassa, Ruotsissa, 10.3.2014.

through-joy1-logot.PNG

• Olli Rosenqvistin esitelmä "THROUGH-JOY (Ilon kautta) – Kansainvälinen projekti hankealueiden vetovoiman parantamiseksi urheilullisia/liikunnallisia aktiviteetteja kehittämällä". Projektin esittelu Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n – Keplin hallitukselle, Keski-Pohjanmaan liitossa, Kokkolassa, 9.6.2014.

• THROUGH JOY -kartoituksen julkistaminen / Release of the THROUGH JOY mapping

Lisätietoja: Olli Rosenqvist

Rahoitus: Interreg IV A Pohjoinen -ohjelma