Teollisuuden palvelut - esiselvityshankkeen tuloksia

Kehittämistarpeena yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2012 – 31.12.2013.

Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien teollisuutta palvelevat pk-yritykset kokevat tarvitsevansa tehdyn selvityksen mukaan tukea erityisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen. Muita tärkeitä kehittämistyön kohteita ovat markkinointi, myynti ja uusasiakashankinta sekä toiminnan ja tuotannon organisointi ja logistiikan kehittäminen. Palveluliiketoiminnan ja laadun kehittäminen nähtiin myös tärkeänä samoin kuin tuotekehitys. Työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita oli muutamilla yrityksillä.

Teollisuutta palvelevien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita on selvitetty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Selvitystä tehtiin kahteenkymmeneen yritykseen Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien alueella. Yritykset edustivat pääosin metalli-konepaja sekä rakennustoimintaan liittyviä toimialoja, lisäksi mukana oli sähköasennusta ja LVI- palveluita ja muovituotteiden valmistusta sekä teollisuuden kunnossapitoa tarjoavia yrityksiä..

Suurimmalla osalla selvityksen kohteena olleista yrityksistä ei ole aiempaa kokemusta yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa, mutta kiinnostusta olisi osallistua yritysten tarvelähtöisiin kehittämishankkeisiin. Yritykset toivovat erityisesti pitkäkestoista kehittämistyötä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Esiin tulleita yritysten kehittämistarpeita hyödynnetään ohjaamaan alueella suunniteltavaa ja toteutettavaa kehittämishanketoimintaa, siten että yrityksien liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin haasteisiin voitaisiin hankkeiden muodossa vastata. Selvityksen kautta saadaan myös taustatietoa ja tutkimusaihioita yliopistokeskuksessa käynnistyvään liiketaloustieteelliseen tutkimustoimintaan. Selvitystä on tehty yhteistyössä yritysten kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2012 – 31.12.2013. Hanke toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla, päärahoittajana Keski-Pohjanmaan liitto ja kuntarahoittajina Kokkolanseudun kehitys ja Kaustisen seutukunta.

Lisätietoja projektista antaa:

Projektin vastuuhenkilö suunnittelija Mari Harald.