Pirityisten strategiatyön konsultointi

Pirityinen-kuvituskuva.jpgAsiantuntijatyön tarkoituksena on avustaa Keski-Pohjanmaalla toimivaa LEADER-ryhmä Pirityiset ry:tä vuosille 2014–2020 suunnatun kehittämisstrategian viimeistelyssä. Pirityisten tavoitteena on tulla valituksi yhdeksi kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistyön (community-led local development, CLLD) toimijoista Suomessa. Asiantuntijatyön suorittaa yliopistotutkija Olli Rosenqvist, ja työ suoritetaan 1.4.–31.5.2014 välisenä aikana.

Lisätietoja: Olli Rosenqvist

Rahoittaja: Pirityiset ry (2014)