Business expert – Liiketoimintaosaamisen koulutus 10 op

Tule opiskelemaan käytännönläheiset liiketoimintaosaamisen opinnot Kokkolassa keväällä 2022. Business expert -koulutuksesta saat kattavasti tietotaitoja, jotka valmistavat sinua työelämään ja jatko-opintoihin. Koulutus sopii kaikille koulutustaustasta riippumatta, erityisesti jos olet nuori aikuinen ja työtön työnhakija.

Liiketoimintaosaamista kaikille Kokkolan alueen nuorille aikuisille.jpg

Ilmoittautuminen

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kysy lisää:
Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto,
maijastiina.jokitalo@uwasa.fi, puh. 029 449 8199

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet ja osaamisen:

 • kehittyä kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen ymmärtäjäksi, koulutustaustastasi riippumatta
 • parantaa omaa osaamistasi ja lisätä kilpailukykyäsi työmarkkinoilla
 • ymmärtää niitä keinoja, joilla luodaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus ja rakennetaan asiakasarvoa
 • hallita käytännössä, mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • kehittää työyhteisötaitojen hallintaa ja seurantaa
 • laajentaa ja syventää omaa osaamistasi kuluttamisen muutoksesta ja tulevaisuuden kuluttamisen trendeistä
 • saada kattava käsitys talouden tärkeistä luvuista ja niiden merkityksestä liiketoiminnan ohjaajina
 • saada tiedot ja taidot niin markkinoinnin, talousohjauksen, työhyvinvoinnin kuin talousoikeuden saralta
 • luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä nykyaikaisen palveluliiketoiminnan alalta

Kenelle koulutus soveltuu

 • Liiketoimintakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittyä ja päivittää oman liiketoimintaosaamisen vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita.
 • Olet kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja päivittämään omia taitojasi.
 • Koulutustaustasi voi olla mikä vain. Koulutus on rakennettu niin, että se täydentää kaikenlaisista koulutustaustoista tulevien osaamista.
 • Koulutuksen osallistujalla voi olla esim. tekniikan alan, sosiaali- ja terveysalan, kaupan alan, kulttuurialan, humanistisen alan tai minkä muun alan koulutustausta tahansa. Opinnot ja tehtävät räätälöidään vastaamaan jokaisen tarpeita.
 • Liiketoimintaosaamisen koulutus valmistaa sinua työelämään, ja koulutus on hyödyllinen, vaikka et vielä tietäisikään, mille alalle tulet työllistymään.

Mitä koulutukseen sisältyy

 • laadukkaat ja käytännönläheiset koulutuspäivät
 • 5 eri teemaa liittyen liiketoimintaosaamiseen
 • lista ajankohtaisesta kirjallisesta materiaalista jokaisessa teemassa
 • henkilökohtainen alkuhaastattelu osallistujan tavoitteista ja tehtävien räätälöiminen osallistujan tarpeeseen
 • henkilökohtainen tuki koko koulutuksen ajan
 • kirjallinen palaute kouluttajalta
 • sähköisen Moodle-oppimisalustan käyttö
 • Vaasan yliopiston Levón-instituutin virallinen todistus suoritetusta liiketoimintaosaamisen koulutuksesta

 

logot-rykelmä-8cm.png

Toteutusaika
7.3.–1.6.2022, yhteensä 10 lähipäivää
Paikka
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Talonpojankatu 2B, Kokkola)
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan  työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille ja työttömille työnhakijoille koulutustaustasta riippumatta
Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujille maksuton
Toteuttaja
Koulutus on OK Työmarkkinoilla -hankkeen ja Vaasan yliopiston järjestämä

YLIOPISTO_SYKSY_2019_156.jpg

Koulutuspäivät

 • 7.3. klo 9–15.30 Johdanto koulutukseen 
 • 21.–22.3. klo 9–15.30 Kuluttamisen muutos ja tulevaisuuden trendit 
 • 31.3.–1.4. klo 9–15.30 Asiakaskokemuksen ja asiakasarvon johtaminen, palveluliiketoiminta 
 • 25.–26.4. klo 9–15.30 Talouden johtaminen; luvut menestyksen takana 
 • 11.–12.5. klo 9–15.30 Työtekijän oikeudet & velvollisuudet, työyhteisötaidot
 • 1.6. klo 9–15.30 WORKSHOP-päivä 

Katso esitteestä tarkemmat sisällöt! (pdf)

Business expert -koulutuksesta on hyötyä kaikille.jpg