Business ekspertti – liiketoimintaosaamisen koulutus 10 op

Kattava ja ajankohtainen koulutus liiketoimintaosaamisen huippuammattilaiseksi. Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja on OK Työmarkkinoilla -hankkeen ja Vaasan yliopiston järjestämä. Business ekspertti – liiketoimintaosaamisen -koulutus on osallistujille maksuton.

Toteutusaika
5.10.30.11.2021, yhteensä 10 lähipäivää
Paikka
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojank. 2B, Kokkola
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille ja työttömille työnhakijoille koulutustaustasta riippumatta.
Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Maijastiina Jokitalolle:
Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto, maijastiina.jokitalo@uwasa.fi, puh. 029 449 8199.

Liiketoimintaosaaminen koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet ja osaamisen

 • kehittyä kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen ymmärtäjäksi koulutustaustastasi riippumatta
 • parantaa omaa osaamistasi ja lisää kilpailukykyäsi työmarkkinoilla
 • ymmärtää niitä keinoja, joilla luodaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus ja rakennetaan asiakasarvoa
 • hallita käytännössä, mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • kehittää työyhteisötaitojen hallintaa ja seurantaa
 • laajentaa ja syventää omaa osaamista koskien kuluttamisen muutosta ja tulevaisuuden kuluttamisen trendejä
 • saada kattava käsitys talouden tärkeistä luvuista ja niiden merkityksestä liiketoiminnan ohjaajina
 • antaa tiedot taidot niin markkinoinnin, talousohjauksen, työhyvinvoinnin että talousoikeuden saralta
 • luo kokonaisvaltaisen ymmärryksen nykyaikaisen palveluliiketoiminnan alalta

Lue tästä muusta maksuttomasta tarjonnastamme työnhakijoille!

Kenelle koulutus soveltuu

 • Liiketoimintakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittyä ja päivittää oman liiketoimintaosaamisen vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita.
 • Olet kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja päivittämään omia taitojasi.
 • Koulutustaustasi voi olla mikä vain. Koulutus on rakennettu niin, että se täydentää kaikenlaisista koulutustaustoista tulevien osaamista.
 • Koulutuksen osallistujalla voi olla esim. tekniikan alan, sosiaali- ja terveysalan, kaupan alan, kulttuurialan, humanistisen alan tai minkä muun alan koulutustausta tahansa. Opinnot ja tehtävät räätälöidään vastaamaan jokaisen tarpeita.
 • Liiketoimintaosaamisen koulutus valmistaa sinua työelämään ja koulutus on hyödyllinen, vaikka et vielä tietäisikään, mille alalle tulet työllistymään.

  kenelle_hyöty_miksi.png

Koulutuspäivät

 • Johdanto koulutukseen
 • Kuluttamisen muutos ja tulevaisuuden trendit
 • Asiakaskokemuksen ja asiakasarvon johtaminen
 • Talouden johtaminen; luvut menestyksen takana
 • Työtekijän oikeudet & velvollisuudet, työyhteisötaidot
 • WORKSHOP-päivä

Koulutuksesen sisältyy:

 • 5 eri teemaa liittyen liiketoimintaosaamiseen
 • listan ajankohtaisesta kirjallisesta materiaalista jokaisessa teemassa
 • henkilökohtaisen alkuhaastattelun osallistujan tavoitteista ja tehtävien räätälöimisen osallistujan tarpeeseen
 • henkilökohtaisen tuen koko koulutuksen ajan
 • kirjallisen palautteen kouluttajalta
 • sähköisen Moodle-oppimisalustan käytön
 • Vaasan yliopiston Levón-instituutin virallisen todistuksen suoritetusta liiketoimintaosaamisen koulutuksesta

 

logot-rykelmä-8cm.png