Business ekspertti – Liiketoimintaosaamisen koulutus 10 op

Kattava ja ajankohtainen koulutus liiketoimintaosaamisen huippuammattilaiseksi. Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, ja se on OK Työmarkkinoilla -hankkeen ja Vaasan yliopiston järjestämä. Business ekspertti – Liiketoimintaosaamisen koulutus on osallistujille maksuton.

Toteutusaika
Tammi-helmikuu 2022, yhteensä 10 lähipäivää
Paikka
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojank. 2B, Kokkola
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille ja työttömille työnhakijoille koulutustaustasta riippumatta.
Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kysy lisää ja ilmoittaudu ottamalla yhteys Maijastiina Jokitaloon:

 • Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto, maijastiina.jokitalo@uwasa.fi, puh. 029 449 8199.

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet ja osaamisen:

 • kehittyä kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen ymmärtäjäksi, koulutustaustastasi riippumatta
 • parantaa omaa osaamistasi ja lisätä kilpailukykyäsi työmarkkinoilla
 • ymmärtää niitä keinoja, joilla luodaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus ja rakennetaan asiakasarvoa
 • hallita käytännössä, mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • kehittää työyhteisötaitojen hallintaa ja seurantaa
 • laajentaa ja syventää omaa osaamistasi kuluttamisen muutoksesta ja tulevaisuuden kuluttamisen trendeistä
 • saada kattava käsitys talouden tärkeistä luvuista ja niiden merkityksestä liiketoiminnan ohjaajina
 • saada tiedot ja taidot niin markkinoinnin, talousohjauksen, työhyvinvoinnin kuin talousoikeuden saralta
 • luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä nykyaikaisen palveluliiketoiminnan alalta

Kenelle koulutus soveltuu

 • Liiketoimintakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittyä ja päivittää oman liiketoimintaosaamisen vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita.
 • Olet kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja päivittämään omia taitojasi.
 • Koulutustaustasi voi olla mikä vain. Koulutus on rakennettu niin, että se täydentää kaikenlaisista koulutustaustoista tulevien osaamista.
 • Koulutuksen osallistujalla voi olla esim. tekniikan alan, sosiaali- ja terveysalan, kaupan alan, kulttuurialan, humanistisen alan tai minkä muun alan koulutustausta tahansa. Opinnot ja tehtävät räätälöidään vastaamaan jokaisen tarpeita.
 • Liiketoimintaosaamisen koulutus valmistaa sinua työelämään, ja koulutus on hyödyllinen, vaikka et vielä tietäisikään, mille alalle tulet työllistymään.

  kenelle_hyöty_miksi.png

Koulutuspäivät

 • Johdanto koulutukseen
 • Kuluttamisen muutos ja tulevaisuuden trendit
 • Asiakaskokemuksen ja asiakasarvon johtaminen
 • Talouden johtaminen; luvut menestyksen takana
 • Työtekijän oikeudet & velvollisuudet, työyhteisötaidot
 • WORKSHOP-päivä

Koulutukseen sisältyy:

 • 5 eri teemaa liittyen liiketoimintaosaamiseen
 • lista ajankohtaisesta kirjallisesta materiaalista jokaisessa teemassa
 • henkilökohtainen alkuhaastattelu osallistujan tavoitteista ja tehtävien räätälöiminen osallistujan tarpeeseen
 • henkilökohtainen tuki koko koulutuksen ajan
 • kirjallinen palaute kouluttajalta
 • sähköisen Moodle-oppimisalustan käyttö
 • Vaasan yliopiston Levón-instituutin virallinen todistus suoritetusta liiketoimintaosaamisen koulutuksesta

 

logot-rykelmä-8cm.png