OK Työmarkkinoilla: Taloussosiaalityön täydennyskoulutus

Taloussosiaalityön täydennyskoulutus vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamista taloussosiaalityössä ja lisää aiheen tunnettavuutta alueella. Koulutus on OK Työmarkkinoilla -hankkeen järjestämä ja osa kuntakokeilua. Taloussosiaalityön täydennyskoulutus on osallistujille maksuton.

Sosiaalialan ammattilainen - opi taloussosiaalityöstä!

HAKU PÄÄTTYNYT.

 

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on ajankohtaista tietoa taloussosiaalityöstä ja käsitys toimeentulo-ongelmien vaikutuksesta hyvinvointiin, mutta myös palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Osallistujalla on valmiuksia ottaa käyttöön työvälineitä, joiden keinoin on mahdollista tukea huono-osaisten sekä taloudellisesti heikkoon tai haavoittuvaan asemaan joutuneiden ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista voimaantumista.

Avaa esite tästä.

Kenelle

Täydennyskoulutus on tarkoitettu

 • työttömille korkeakoulutetuille, jotka asuvat OK Työmarkkinoilla -hankkeen toiminta-alueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
 • korkeakoulutetuille, joiden työnkuvaan teema liittyy ja jotka asuvat OK Työmarkkinoilla -hankkeen toiminta-alueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)

Sisältö

Täydennyskoulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa taloussosiaalityöstä, toimeentulo-ongelmien vaikutuksesta hyvinvointiin sekä palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Täydennyskoulutuksen suoritettuasi omaat valmiuksia ottaa käyttöön työvälineitä, joiden keinoin on mahdollista tukea huono-osaisten sekä taloudellisesti heikkoon tai haavoittuvaan asemaan joutuneiden ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista voimaantumista.

Koulutuksen aihekokonaisuudet:

 • Taloussosiaalityön osaaminen ja kehittämisen tasot (Yliopistonopettaja YTL Sirpa Karjalainen JY/KYC)
 • Taloussosiaalityön orientaatio; peruskäsitteet ja mekanismit (Tutkijatohtori YTT Katri Viitasalo JY/KYC)
 • Psykososiaalinen ote ja taloudellisen tuen välineet asiakastyössä (Sosiaalityöntekijä YTM Kirsi Niukko)
 • Ammatillinen osaaminen ja verkostotyön kehittäminen (Lehtori, kehittämispäällikkö Anu Aalto, TASKU-hanke, Seamk)
 • Talousneuvola ja talous- ja velkaneuvonnan välineet verkostotyössä (Erityisasiantuntija Elisa Schroderus ET-hanke, OM)
 • Ryhmätoiminta ja kuntouttava työtoiminta (Fyrkkaa ja fiilistä -hanke Tampere)
 • Välineet ja keinot puheeksi oton tueksi (Kehittämiskoordinaattori Hanna Siltanen Takuusäätiö)
 • Rakenteellinen sosiaalityö näkökulmana taloussosiaalityöhön (varmistuu myöhemmin)
 • Sosiaalinen luototus (varmistuu myöhemmin)

Toteutus ja aikataulu

 • Ajankohta 8.9. - 8.12.2021
 • Täydennyskoulutus koostuu verkko-opetuksesta, joka sisältää webinaareja (kuusi verkko-opiskeluiltapäivää + 1 verkossa kokoontuva ohjauskahvila), pienryhmäkeskusteluja (Moodlessa), erilaisia verkkomateriaaleja ja kirjallisuutta opiskelun tukena. Verkko-opetuksen lisäksi suoritetaan parityöskentelynä kehittämistehtävä. Luennoille ja keskusteluun osallistutaan ensisijaisesti reaaliajassa, mutta ne on myös mahdollista katsoa jälkikäteen (tästä sovitaan erikseen luentokohtaisesti).
 • Taloussosiaalityön täydennyskoulutus on 10 opintopisteen laajuinen ja koulutuskielenä on suomi.
 • Koulutus toteutetaan monitoimijaisen yhteistyöverkoston avulla. Yhteistyötahoina muun muassa Ennakoivan talousneuvonnan –hanke (talous- ja velkaneuvonnan ja ulosottolaitoksen yhteistyöhanke, oikeusministeriön rahoittama) ja Takuusäätiö (valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, talousvaikeuksien neuvonnan asiantuntijuus).

Webinaarien aikataulu:

 • 8.9.2021 kello 13–16
 • 22.9.2021 kello 13–16
 • 13.10.2021 kello 13–16
 • 3.11.2021 kello 13–16
 • 24.11.2021 kello 13–16
 • 8.12.2021 kello 13–16
 • (Ohjauskahvila 6.10.2021 kello 14–16)

Aihekokonaisuuksiin perehdytään verkkoluentojen ja aiheeseen kytkeytyvän verkkomateriaalin sekä oheiskirjallisuuden avulla.

Hakeminen

 • Haku päättyy 3.6.2021.
 • Valintakriteereissä painotetaan erityisesti koulutus- ja työtaustan soveltuvuutta.
 • Työtön työnhakija - neuvottele TE-palveluiden/kuntakokeiluohjaajasi kanssa opiskelusuunnitelmistasi ennen opiskelijaksi hakemista.
 • Koulutukseen valitaan maksimissaan 20-26 osallistujaa.
 • Hakijoille ilmoitetaan sähköpostilla koulutukseen valinnasta kesäkuun loppuun mennessä.
 • Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Katri Viitasalo, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

OK Työmarkkinoilla -hankkeessa ovat mukana Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus - erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. 

logot.png