OK Työmarkkinoilla: Taloussosiaalityön täydennyskoulutus

Taloussosiaalityön täydennyskoulutus vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamista taloussosiaalityössä ja lisää aiheen tunnettavuutta alueella. Koulutus on OK Työmarkkinoilla -hankkeen järjestämä ja osa kuntakokeilua. Taloussosiaalityön täydennyskoulutus on osallistujille maksuton.

Sosiaalialan ammattilainen - opi taloussosiaalityöstä!

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on ajankohtaista tietoa taloussosiaalityöstä ja käsitys toimeentulo-ongelmien vaikutuksesta hyvinvointiin, mutta myös palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Osallistujalla on valmiuksia ottaa käyttöön työvälineitä, joiden keinoin on mahdollista tukea huono-osaisten sekä taloudellisesti heikkoon tai haavoittuvaan asemaan joutuneiden ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista voimaantumista.

Avaa esite tästä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu

 • työttömille korkeakoulutetuille, jotka asuvat OK Työmarkkinoilla -hankkeen toiminta-alueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
 • korkeakoulutetuille, joiden työnkuvaan teema liittyy ja jotka asuvat OK Työmarkkinoilla -hankkeen toiminta-alueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)

Sisältö

Teemoina koulutuksessa taloussosiaalityö, taloustaidot ja (verkkovälitteiset) välineet taloudellisen lukutaidon ja osaamisen tukena, talousneuvolatoiminta, monitoimijainen yhteistyö, kuntouttava (ryhmä)toiminta ja innovatiiviset työmenetelmät sosiaalityössä, puheeksi ottaminen, tunnistaminen ja neuvonta sekä osallisuutta ja motivaatiota vahvistavat materiaalit ja työskentelymallit.

Toteutus

 • Ajankohta syyskuu-joulukuu 2021, päivät tarkentuvat kevään aikana.
 • Koulutus koostuu kuudesta puolen päivän verkko-opetustapaamisista, jotka sisältävät webinaareja, pienryhmäkeskusteluja (Moodlessa). Opiskelun tukena on  erilaisia verkkomateriaaleja ja kirjallisuutta. Verkko-opetuksen lisäksi tehdään parityöskentelynä kehittämistehtävä.
 • Taloussosiaalityön täydennyskoulutus on 10 opintopisteen laajuinen ja koulutuskielenä on suomi.
 • Koulutus toteutetaan monitoimijaisen yhteistyöverkoston avulla. Yhteistyötahoina muun muassa Ennakoivan talousneuvonnan –hanke (talous- ja velkaneuvonnan ja ulosottolaitoksen yhteistyöhanke, oikeusministeriön rahoittama) ja Takuusäätiö (valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, talousvaikeuksien neuvonnan asiantuntijuus).

Hakeminen

 • Haku päättyy 3.6.2021. Hae tästä.
 • Valintakriteereissä painotetaan erityisesti koulutus- ja työtaustan soveltuvuutta.
 • Työtön työnhakija - neuvottele TE-palveluiden/kuntakokeiluohjaajasi kanssa opiskelusuunnitelmistasi ennen opiskelijaksi hakemista.
 • Koulutukseen valitaan maksimissaan 26 osallistujaa.
 • Hakijoille ilmoitetaan sähköpostilla koulutukseen valinnasta kesäkuun loppuun mennessä.
 • Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Katri Viitasalo, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

OK Työmarkkinoilla -hankkeessa ovat mukana Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus - erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. 

logot.png