NOPEA - Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 28.12.2018:
Korkeakoululakien muutokset voimaan vuodenvaihteessa – jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia lisätään.

NOPEA hankkeen tavoitteena on selvittää Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeet sekä mahdollisuudet sellaiselle maksulliselle yliopistolliselle täydennys- ja tilauskoulutukselle, jossa on mahdollista suorittaa tutkinnon osia ja edelleen jatkaa tutkintoon. Hankkeessa kuvataan alueen koulutustarpeita sekä rakennetaan malleja, joilla voitaisiin toteuttaa yliopistotutkintoon johtavan koulutuksen osia nopeasti tilaus- tai täydennyskoulutuksena valituilla kohdealoilla

IMG_4044.jpgHanke tukee Keski-Pohjanmaan ennakointikykyä, ja luo pohjaa tuoreen yliopistolakimuutoksen avaamille uusille koulutusmahdollisuuksille.

Valmistelussa on kaksi tilaus- ja täydennyskoulutusmallia - sosiaalityöntekijöiden ja lastentarhaopettajien osalta. Lisäksi kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia ja malleja vastata alueen työelämän osaamis- ja koulutustarpeisiin.

Keski-Pohjanmaan alueella, kuten useissa muissakin maakunnissa, on tunnistettu osaajapulaa erityisesti sosiaalityöntekijöistä sekä lastentarhaopettajista. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa käynnistetään valmistelu yhdessä yliopiston tiedekuntien kanssa näiden alojen täydennys- ja tilauskoulutusmallien osalta. Mallien avulla voitaisiin sekä vastata osaajapulaan että helpottaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa. NOPEA -hankkeessa malleille etsitään myös toteutustapaa, jolla ne voidaan rahoittaa sekä resursoida.

NOPEA -hankkeen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen päärahoittaja on Keski-Pohjanmaan liitto, päärahoittajan myöntämä tuki on 16 319,00 €. Toteutusaika on 01.09.2018 - 30.04.2019.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Anne Jokela

Suunnittelija Mari Harald

K-P Liitto logo lev.jpg