Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuolto

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon (J7J8) jalostusarvotietojen osalta Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston tiedoissa on ilmeisiä epätarkkuuksia, jotka näyttävät juontuvan toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (J7) epätarkasta tilastoinnista Kokkolan seutukunnassa (ks. Varo ylitulkintaa 1*!).

Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon (J7J8) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 47 miljoonaa euroa. Tästä 26 miljoonaa euroa tuli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollosta (J7) ja 21 miljoonaa euroa vesi-, jäte- ja ympäristöhuollosta (J8).

Jalostusarvolla mitaten sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuoltoa (J7J8) ei voida pitää Keski-Pohjanmaan erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon osuus alueen jalostusarvosummasta oli 4,0 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 146 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon (J7J8) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 293 miljoonaa euroa. Tästä 249 miljoonaa euroa tuli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollosta (J7) ja 44 miljoonaa euroa vesi-, jäte- ja ympäristöhuollosta (J8). Liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa liikevaihtosumma pienentyi.

Liikevaihdolla mitaten sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuoltoa (J7J8) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan pienenä erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon osuus alueen liikevaihtosummasta oli 7,0 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 905 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon (J7J8) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 324 henkilötyövuotta (htv). Tästä 163 htv:tä käytettiin sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa (J7) ja 161 htv:tä vesi-, jäte- ja ympäristöhuollossa (J8). Henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa henkilöstömäärä kasvoi.

Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon (J7J8) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (2,0 %) oli pienempi kuin vastaava osuus Lapissa mutta suurempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 5,5 htv:tä eli pienempi kuin Etelä-Suomessa mutta suurempi kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollossa (J7J8) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 59 yritystoimipaikkaa. Näistä 25 oli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa (J7) ja 34 vesi-, jäte- ja ympäristöhuollossa (J8). Toimipaikkamäärä kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Itä-Suomessa toimipaikkamäärä säilyi ennallaan.

► Tilastokuviot