Mineraaliala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Mineraaliala (K08) on määritelty ATIK-hankkeessa niin, että siihen kuuluu vain jalostustoimialoja (K08b). Vuonna 2016 mineraalialan (K08=K08b) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 11 miljoonaa euroa. Jalostusarvosumma pienentyi hieman vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten mineraalialaa (K08=K08b) ei voida pitää Keski-Pohjanmaan erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 mineraalialan osuus alueen jalostusarvosummasta oli 1,0 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 61 000 euroa, joka on pienempi tehokkuus kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 mineraalialan (K08=K08b) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 38 miljoonaa euroa. Liikevaihtosumma kasvoi Keski-Pohjanmaalla niukasti vuodesta 2013 vuoteen 2016, samoin kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa liikevaihtosumma hieman pienentyi.

Liikevaihdolla mitaten mineraalialan (K08=K08b) merkitys Keski-Pohjanmaan aluetaloudessa on suurin piirtein sama kuin mikä se on koko Suomessa.  Vuonna 2016 alan osuus maakunnan liikevaihtosummasta oli 0,9 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 204 000 euroa, joka oli pienempi kuin mitä kirjattiin alalle vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 mineraalialan (K08=K08b) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 185 henkilötyövuotta (htv). Henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa henkilöstömäärä kasvoi.

Vuonna 2016 mineraalialan (K08=K08b) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (1,1 %) oli pienempi kuin vastaava osuus Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa, mutta suurempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 4,5 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 mineraalialalla (K08=K08b) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 41 yritystoimipaikkaa. Toimipaikkamäärä kasvoi niukasti vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa toimipaikkamäärä pienentyi.

► Tilastokuviot