Metsäala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 metsäalan (K03) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 61 miljoonaa euroa. Tästä 10 miljoonaa euroa tuli alkutuotannosta, 43 miljoonaa euroa jalostuksesta ja 8 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Itä-Suomessa jalostusarvosumma pienentyi.

Jalostusarvolla mitaten metsäalaa (K03) kokonaisuutena voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukoksi. Kokonaisuutena alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Alan alkutuotannon (A2) ja mekaanisen metsäteollisuuden (J3) osuudet maakunnassa ovat kuitenkin suuremmat kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 metsäalan (K03) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 5,2 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli Keski-Pohjanmaalla 69 000 euroa, joka on saman suuruinen tehokkuus kuin Itä-Suomessa mutta pienempi kuin mitä kirjattiin alalle Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa.

Keski-Pohjanmaan erityispiirteenä ja pienenä erikoistumisalana metsäalalla on mekaaninen metsäteollisuus (J3), jossa jalostusarvo ja jalostusarvo per henkilötyövuosi kasvoivat merkittävästi vuodesta 2014 vuoteen 2016.

Liikevaihto

Vuonna 2016 metsäalan (K03) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 187 miljoonaa euroa. Tästä 41 miljoonaa euroa tuli alkutuotannosta, 127 miljoonaa euroa jalostuksesta ja 19 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi niukasti vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihdolla mitaten metsäalaa (K03) kokonaisuutena voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukoksi. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Alan alkutuotannon (A2) ja mekaanisen metsäteollisuuden (J3) osuudet maakunnassa ovat kuitenkin suuremmat kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 metsäalan (K03) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 4,5 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 212 000 euroa, joka oli selvästi pienempi kuin mitä kirjattiin alalle vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa (J3), joka on Keski-Pohjanmaan pieni erikoistumisala, liikevaihto ja liikevaihto per henkilötyövuosi eivät kasvaneet niin merkittävästi vuodesta 2013 vuoteen 2016 kuin mitä oli kasvu jalostusarvossa ja jalostusarvossa per henkilötyövuosi.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 metsäalan (K03) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 886 henkilötyövuotta (htv). Tästä 182 htv:tä käytettiin alkutuotannossa, 538 htv:tä jalostuksessa ja 165 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. 

Vuonna 2016 metsäalan (K03) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (5,4 %) oli vain hieman pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Etelä-Suomessa kyseinen osuus oli vielä pienempi kuin Keski-Pohjanmaalla, mutta Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa osuus oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 1,9 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Itä-Suomessa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa (J3), joka on Keski-Pohjanmaan pieni erikoistumisala, henkilöstömäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 metsäalalla (K03) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 460 yritystoimipaikkaa. Näistä 325 oli alkutuotannossa, 89 jalostuksessa ja 46 palveluissa. Toimipaikkamäärä kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Kasvu selittyy suurelta osin sillä, että uusia, alkutuotantoon kuuluvia, metsäkauppoja tehneitä maatiloja tuli noina vuosina enenevässä määrin tilastoinnin piiriin.

► Tilastokuviot