Metalliala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 metallialan (K04) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 292 miljoonaa euroa. Tästä 236 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 56 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi hieman vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten metalliala (K04) on Keski-Pohjanmaan vahva erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen jalostusarvosummasta oli 24,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli Keski-Pohjanmaalla 96 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin mitä kirjattiin alalle Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa. Vain Lapissa kyseinen luku oli Keski-Pohjanmaata suurempi.

Metallialan sisällä Keski-Pohjanmaan erikoistuminen painottuu nimenomaan metallien valmistukseen. Metallituote-, kone-, laite- ja kulkuneuvoteollisuuden (pl. sähkölaitteiden valmistus) (J5) osuus yritystoiminnan jalostusarvosummasta on pienempi kuin maassa keskimäärin (sijaintiosamäärä alle yhden).

Liikevaihto

Vuonna 2016 metallialan (K04) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 1,05 miljardia euroa. Tästä 0,68 miljardia euroa tuli jalostuksesta ja 0,37 miljardia euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa liikevaihtosumma kasvoi.

Liikevaihdolla mitaten metalliala (K04) on Keski-Pohjanmaan vahva erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen liikevaihtosummasta oli 25,0 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 346 000 euroa. Vain Lapissa ja Etelä-Suomessa henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihtosumma oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa kyseinen tehokkuusluku oli Keski-Pohjanmaata pienempi.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 metallialan (K04) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 3 038 henkilötyövuotta (htv). Tästä 2 132 htv:tä tuli jalostuksesta ja 905 htv:tä palveluista. Yhteen laskettu henkilöstömäärä alalla pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa. Sen sijaan Itä-Suomessa ja Lapissa henkilöstömäärä kasvoi.

Henkilöstömäärällä mitaten metalliala (K04) on Keski-Pohjanmaan erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen yritysten henkilöstömääräsummasta oli 18,6 %. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 7,4 htv:tä. Tämä tehokkuutta kuvaava luku on suurempi kuin Etelä-Suomeen, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntiin ja Itä-Suomeen määritetyt mutta pienempi kuin Lappiin määritetty.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 metallialalla (K04) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 413 yritystoimipaikkaa. Näistä 129 oli jalostuksessa ja 284 palveluissa. Toimipaikkamäärä vähentyi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös kaikilla vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot