Kemian ala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 kemian alan (K05) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 111 miljoonaa euroa. Tästä 99 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 12 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi Keski-Pohjanmaalla vuodesta 2014 vuoteen 2016, kun taas vertailualueilla – Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa – jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten kemian ala (K05) on Keski-Pohjanmaan vahva erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen jalostusarvosummasta oli 9,4 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli Keski-Pohjanmaalla 169 000 euroa, joka on suurempi tehokkuus kuin mitä kirjattiin alalle vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihto

Vuonna 2016 kemian alan (K05) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 0,49 miljardia euroa. Tästä 0,39 miljardia euroa tuli jalostuksesta ja 0,10 miljardia euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Etelä-Suomessa liikevaihtosumma pienentyi.

Liikevaihdolla mitaten kemian ala (K05) on Keski-Pohjanmaan erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen liikevaihtosummasta oli 11,8 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 752 000 euroa. Vain Etelä-Suomessa henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihtosumma oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa kyseinen tehokkuusluku oli pienempi kuin Keski-Pohjanmaalla.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 kemian alan (K05) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 657 henkilötyövuotta (htv). Tästä 440 htv:tä käytettiin jalostuksessa ja 217 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu henkilöstömäärä alalla pienentyi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärällä mitaten Keski-Pohjanmaa on erikoistunut nimenomaan alan jalostuksen (K05b) mutta ei niinkään alan palveluihin (K05c). Vuonna 2016 alan yhteen laskettu osuus alueen yritysten henkilöstömääräsummasta oli 4,0 %. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 7,2 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa kyseinen tehokkuusluku oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 kemian alalla (K05) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 91 yritystoimipaikkaa. Näistä 33 oli jalostuksessa ja 58 palveluissa. Toimipaikkamäärä kasvoi Keski-Pohjanmaalla yhdellä vuodesta 2013 vuoteen 2016. Sen sijaan vertailualueilla – Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa – toimipaikkamäärä pienentyi.

► Tilastokuviot