03.04.2018

*-Merkkien selitykset

KP-YRTI – Keski-Pohjanmaan yritystilastopalvelu (https://www.chydenius.fi/kp-yrti)

Maatalous* (A1a)

Maatalouden (A1a) liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan aluetilinpidon tuotannon bruttoarvoa ja arvonlisäystä koskevien tietojen avulla. Alueellinen yritystoimintatilasto päivitetään vuosittain helmikuussa runsaan kahden vuoden viiveellä suhteessa tilastovuoteen. Maatalouden aluetilinpitotiedot päivitetään vuosittain joulukuussa vajaan kolmen vuoden viiveellä. Päivitysten eriaikaisuudesta johtuen tietopalvelu joudutaan päivittämään vuosittain kahteen kertaan: helmikuussa maatalouden liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan edellisen vuoden tietojen perusteella ja joulukuussa arviot korjataan oikean vuoden tietojen avulla.

Metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04K05)

Toimiala 28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus (TOL 2008) sisältyy tähän kahteen kertaan, osana sekä metalli- että kemian alaa. Virhe on suhteellisen pieni, sillä ko. alan toimipaikkoja oli vuonna 2013 Suomessa 7 kpl ja Keski-Pohjanmaalla 0 kpl.

Metalli- ja kemian alojen jalostus* (K04bK05b)

Toimiala 28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus (TOL 2008) sisältyy tähän kahteen kertaan, osana sekä metalli- että kemian alaa. Virhe on suhteellisen pieni, sillä ko. alan toimipaikkoja oli vuonna 2013 Suomessa 7 kpl ja Keski-Pohjanmaalla 0 kpl.

Rahoitus- ja vakuutustoiminta* (P1a)

Rahoitus- ja vakuutustoiminnan (P1a) liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan aluetilinpidon tuotannon bruttoarvoa ja arvonlisäystä koskevien tietojen avulla. Alueellinen yritystoimintatilasto päivitetään vuosittain helmikuussa runsaan kahden vuoden viiveellä suhteessa tilastovuoteen. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan aluetilinpitotiedot päivitetään vuosittain joulukuussa vajaan kolmen vuoden viiveellä. Päivitysten eriaikaisuudesta johtuen tietopalvelu joudutaan päivittämään vuosittain kahteen kertaan: helmikuussa rahoitus- ja vakuutustoiminnan liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan edellisen vuoden tietojen perusteella ja joulukuussa arviot korjataan oikean vuoden tietojen avulla.

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut* (P1ab)

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen (P1ab) liikevaihdot ja jalostusarvot ovat rahoitus- ja vakuutustoiminnan (P1a) osalta arvionvaraisia (ks. selitys kohdassa Rahoitus- ja vakuutustoiminta* (P1a)).

Sijaintiosamäärä*

Sijaintiosamäärä lasketaan jakamalla toimialan osuus alueella vastaavalla kansallisella osuudella. Jos sijaintiosamäärä on suurempi kuin yksi, alueen voidaan sanoa olevan erikoistunut kyseiselle toimialalle. Jos sijaintiosamäärä on pienempi kuin yksi, kyseinen toimiala on alueella harvinaisempi kuin maassa keskimäärin.