K07b Vesiliikennealan jalostus eli laivojen ja veneiden valmistus

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
30120 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto