Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle (Korona-Exit-KP)

Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle (Korona-Exit-KP)

Hankkeen tavoitteina ovat koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien, Keski-Pohjanmaalle kohdistuvien vaikutusten monipuolinen selvittäminen sekä koronakriisistä toipumista palvelevan selviytymispolun ja siihen liittyvien konkreettisten toimenpide-esitysten hahmottelu.

Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöhankkeena. Hankkeen tueksi kootaan asiantuntijoista koostuva vapaaehtoisuuteen perustuva verkosto ja ohjausryhmä. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä yliopistokeskuksen toimesta avoimesti saataville. Loppuraportin sisältö noudattaa hakuilmoituksessa esitettyä sisältörunkoa (sisältöteemojen kohdalle on merkitty sulkuihin teeman vastuuhenkilö yliopistokeskuksessa: JK = Jouni Kaipainen ja OR = Olli Rosenqvist):

  • Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista maakunnan keskeisille elinkeinoelämän toimialoille, erityisesti mikro- ja pk-yritysten osalta (JK)
  • Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista maakunnan vientiteollisuudelle (JK)
  • Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista eri alojen ja ammattiryhmien työllisyydelle/työttömyydelle ja osaavan työvoiman saatavuudelle maakunnassa (OR)
  • Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista maakunnan kuntatalouteen (OR)
  • Arvio koronavirusepidemian kustannuksista maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle (JK)
  • Skenaariot maakunnan toipumiselle koronavirusepidemian vaikutuksista (JK)
  • Toimenpidesuosituksia tai -vaihtoehtoja koronavirusepidemian haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen maakunnan kuntatalouden, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta (JK ja OR).

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.–31.12.2020 ja sen kokonaiskustannukset ovat 62 400 €. Hankkeen ovat rahoittaneet (1) Keski-Pohjanmaan liitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta (AKKE, 50 000 €)  ja liiton toimintasuunnitelmaan varatusta hankkeiden omavastuuosuuksien rahoittamiseen tarkoitetusta rahoitusosuudesta (6 200 €) sekä (2) Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (6 200 €).

Lisätietoja: Jouni Kaipainen & Olli Rosenqvist