19.04.2018

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO)

Kesto_omalogo.jpg

Logot.jpgPalvelut

MIKROYRITYSTEN STRATEGIA-STARTTI

  • Sisältö: Strategia-startin tuloksena yrityksellä on yrityksen tilanne ja tarpeet huomioiva selkeä strategia, joka auttaa ohjaamaan toimintaa tavoitteellisesti ja taloudellisesti.
  • Toteutus: Asiantuntijavetoiset yritysryhmäworkshopit sekä yrityskohtainen ohjaustapaaminen.
  • Hinta: 250 € / yritys, alv. 0% (osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa).
  • Ilmoittaudu: Mari Harald
  • Lisätiedot sisällöstä ja toteutuksesta: Mikroyritysten strategia-startti

PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN STRATEGIAPROSESSI

  • Sisältö: Strategiaprosessin tuloksena yrityksellä on yrityksen tilanne ja tarpeet huomioiva selkeä strategia, joka auttaa ohjaamaan toimintaa tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Strategia sisältää strategisen asioiden aikataulutetun toimenpidesuunnitelman sekä käytännön, jolla yritys varmemmalla otteella elää strategiaa todeksi ja varmistaa strategian toteutumisen.
  • Toteutus: Toteutetaan yrityskohtaisesti asiantuntijavetoisena workshoptyöskentelynä.
  • Hinta: 1500 € / yritys, alv. 0% (osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa).
  • Ilmoittaudu: Mari Harald
  • Lisätiedot sisällöstä ja toteutuksesta: Pienten ja keskisuurten yritysten strategiaprosessi

Mukana olleet yritykset:

logot29012018.png

STRATEGIAN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTILAISUUKSIEN SARJA

Hankkeen aikana järjestetään avoimia ja maksuttomia yrityksille suunnattuja strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksia.

Hankeinfo

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2015 – 31.10.2018.

KeStO-hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten pk-yritysten strategiseen johtamiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan tason parantaminen. Kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset, jotka tarvitsevat tukea strategisen johtamisen käytäntöihin.

Hanke tarjoaa asiantuntija-apua yrityksen liiketoimintastrategian laadintaan ja strategian toimeenpanon varmistamiseen ohjatulla strategiatyöskentelyllä. Lisäksi järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksia.

KeStO -hanke toteutetaan yhteishankkeena Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Vaasan yliopiston kanssa.

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen -hanke on Keski-Pohjanmaan liiton päärahoittama- ja Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan sekä Keskipohjan Yrityspalvelu Oy:n (Kannuksen kaupunki) osarahoittama Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi hankkeeseen mukaan valitut yritykset sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Mikko Luoma, Vaasan yliopisto

Projektipäällikkö Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius