28.03.2018

Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK)

Hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Pohjanmaan aluetalouden tilastoseurantaa tuottamalla nykyisen seurannan täydennykseksi alueellisesti monitasoista, klusteriperustaista tilastotietoa yritystoiminnan rakenteista. Toisena keskeisenä tavoitteena on alueen toimijoiden tilastoseurantayhteistyön kehittäminen.

Hankkeessa toteutetaan viisi toimenpidettä:

(1) Määritellään keskeiset yritystoiminnan klusterit, joita ryhdytään seuraamaan tilastojen avulla;

(2) Tilastoaineistojen hankinta ja jalostus;

(3) Tilastoaineistojen analyysi ja tulkinta;

(4) Tilastoseurantayhteistyön tehostaminen ja

(5) Tilastoaineistojen julkistaminen.

Hankkeen tuloksena syntyy ensinnäkin uusi Keski-Pohjanmaan aluetalouden tilastollinen kuvausjärjestelmä. Uudenlainen kuvausjärjestelmä parantaa maakunnassa toimivien yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kilpailukykyä ja verkostoitumista sitä kautta, että yritykset ja kehittäjäorganisaatiot pystyvät nykyistä helpommin näkemään toimintansa osina kehittyviä yritysklustereita.

Logoa klikkaamaalla pääset tilastopalveluun:

KP-YRTI-logo

Hankkeen toisena tuloksena syntyy ennakointi- ja tilastoyhteistyötä tekevien tahojen välille uusi toimintamalli, jonka avulla Keski-Pohjanmaan aluetalouden tilastoseurantaa ja ennakointia voidaan toteuttaa nykyistä tehokkaammin.

► Lataa tästä kehittämissuositukset

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.8.2015–31.10.2018.

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto + Suomen valtio/Keski-Pohjanmaan liitto; Kokkolanseudun Kehitys (KOSEK) Oy; Kaustisen seutukunta; Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy (Kannuksen kaupunki); Perhon kunta; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto).

Lisätietoja: Olli Rosenqvist

ATIK-logot-FI.png