Aineistoa etä- ja paikkariippumattomasta työstä

Sivustolle on koottu julkaisuja ja raportteja etä- ja paikkariippumattoman työn aihepiiristä. Koonti on toteutettu PARI-esiselvityshankkeen aikana ja liittyy aihepiiristä keskeisiksi nousseisiin teemoihin. Julkaisut ja raportit on koottu seuraavien neljän teeman alle, sisältöihin pääsee klikkaamalla otsikkoa:

pari_logot.png