Genius loci – Paikalliset pyhiinvaellusreitit Keski-Pohjanmaalla

pyhiinvaellus-kuvituskuva.jpgMaaliskuussa 2010 käynnistyneessä hankkeessa on tarkasteltu Keski-Pohjanmaan vahvaa ja omintakeista kulttuuriperintöä. Hankkeen kartoitusvaiheessa kerättiin laajan historiallisen Keski-Pohjanmaan alueelta noin 500 paikkakertomusta, jotka arkistoitiin tietokantaan. Hanke toteutetaan osana Euroopan-laajuista pyhiinvaellusreittien, henkevöityneen matkailun, hiljaisuuden paikkojen ja kestävän kehityksen matkailun uutta liikettä.

Tarkoituksena on keskittyä paikkoihin, jotka sijaitsevat päänähtävyyksien sivupoluilla ja jotka soveltuvat erityisesti omaehtoiseen, ekologisesti kestävään ja sprituaaliseen matkailuun. Latinan kielen sanapari genius loci kuvaa hyvin hankkeen keskeistä sisältöä. Se tarkoittaa paikan (loci) henkeä (genius). Alun perin sillä on tarkoitettu roomalaisten keskuudessa paikan suojeluhenkeä.

Hankkeessa toivotaan löydettävän erilaisia, paitsi hengellisyyden myös muunlaisen henkisyyden luonnehtimia paikkoja, jotka ovat tärkeitä joko yksilölliselle ’pyhän’ tai ’hiljaisen’ löytämiselle tai yhteisön identiteetin rakentamiselle. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on, että alueen yritykset, yhdistykset, julkisen sektorin toimijat sekä yksittäiset kansalaiset ryhtyvät yhteistyössä tarjoamaan synnytettävää pyhiinvaellusreitistöä ja siihen liittyviä palveluja paitsi oman alueen asukkaille myös alueella vieraileville matkailijoille.

Julkaisu:
Luoto, Ilkka (2011). Genius loci − Paikkoja, kertomuksia ja kulttuuria. Kartoitusvaiheen tuloksia. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4338-7

Lisätietoja hankkeesta antavat Ilkka Luoto ja Olli Rosenqvist

Rahoittajat: Leader-toimintaryhmät Pirityiset ry, Rieska-Leader ry, Keskipiste-Leader ry ja Aktion Österbotten r.f. Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Keski-Pohjanmaan liitto, Keskipohjanmaa-säätiö ja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys

genius-logi-paikallinen-logot.PNG