Chydenius

Yliopistokeskuksen esikuvana on Anders Chydenius (1729–1803), joka ajoi rohkeita uudistuksia uskoen yksilön ja yhteiskunnan kehitykseen ja avoimen keskustelun voimaan. Kokkolan kirkkoherra Chydenius oli Ruotsi-Suomen ja koko Euroopan varhaisimpia vapauden, avoimuuden ja demokratian puolestapuhujia.

Anders Chydeniuksen kootut teokset -hanke

Yliopistokeskus toteutti vuosina 2005–2017 yhdessä Anders Chydenius -säätiön ja  Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry:n kanssa hankkeen, jossa koko Chydeniuksen kirjallinen tuotanto julkaistiin 11 niteenä:

  • Anders Chydenius Samlade Skrifter, Svenska litteratursällskapet (5 ruotsinkielistä nidettä)
  • Anders Chydeniuksen kootut teokset, Edita Publishing (5 nykysuomelle käännettyä nidettä)
  • Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803) (valikoima keskeisiä tekstejä englanniksi Chydeniuksen elämäkerralla varustettuna)

► Anders Chydeniuksen kootut teokset -hanke

► Anders Chydeniuksen kootut teokset -sivusto

► Lisätietoja: tutkimusamanuenssi Pertti Hyttinen