Areena

Business - Academia Partnership - yhteisen liiketaloudellisen oppimisen areena

Hanke on päättynyt.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius käynnistää Areena -toimintamallin, jonka päämääränä on osaamisintensiivisen kehityksen ja kasvun tukeminen uuden toimintakulttuurin avulla. Areena tukee tutkijoiden ja yritysten yhteisen kokeilukulttuurin syntymistä. Areena vahvistaa osallistamista, joukkoistamista ja open innovation -kulttuuria uusien tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden kehitykseen ja hyödyntämiseen.

Areena-työskentelyyn osallistuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja sen taustayliopistojen asiantuntijoita, alueella toimivia yrityksiä, Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry, Pohjanmaan kauppakamari, Kokkolan kampuksella toimivien muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijoita sekä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden edustajia.

Areena-toimintamallin käynnistämistä rahoitti Liikesivistysrahasto.

Lisätietoja: Paula Kivinen