MBA Kokkola

MBA Kokkola on kasvuhakuisen ja -haluisen yrityksen sekä kehittymisintoisen julkisen organisaation täydennyskoulutusohjelma.

MBA Kokkolan voi aloittaa joustavasti useassa vaiheessa.

Syyskuussa 2020 alkaa Strateginen johtaminen -moduuli (ohjelma tässä!). Haku on käynnissä! Ilmoittaudu tällä lomakkeella!

Lisätietoa yksittäisiin päiviin osallistumisesta tässä!

Kysy lisätietoja Paula Kiviseltä.

Opiskelu MBA Kokkola -ohjelmassa

 • MBA Kokkola -ohjelman tavoitteena on laaja-alainen liiketoiminnan kokonaislogiikan ymmärtäminen, mikä mahdollistaa terveen ja turvallisen kasvun ja menestyksen. Se sopii niin yrityksissä kuin julkisorganisaatioissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville alasta ja taustasta riippumatta. Ohjelma kehittää niin osallistujan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin tukee koko organisaation toimintaa.
 • MBA-opinnot suoritetaan työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Kokkolassa. Koko ohjelman laajuus on 90-105 op ja sen voi suorittaa noin 2½ vuodessa.
 • MBA Kokkola koostuu viidestä itsenäisestä moduulista. Mikäli osallistuja haluaa MBA-diplomin, tulee hänen suorittaa kaikki moduulit hyväksytysti, mutta myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista
 • MBA-moduulit koostuvat asiantuntijaluennoista, analyyseista ja yritystapausten käsittelystä. Opetusmenetelminä hyödynnetään mm. luentoja ja kirjallisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä ja -keskusteluja, workshopia sekä oppimispäiväkirjaa.
 • Kouluttajina toimivat Vaasan yliopiston professorit ja tutkijat ja vierailijat yritysmaailmasta ja muista oppilaitoksista. Luennoitsijan lisäksi osallistujat hyötyvät toistensa näkemyksestä, kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Ryhmäkeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi ja vertaistuki ryhmäläisten kesken korostuu.
 • Jokaiselle osallistujalle tehdään MBA-opintojen alkaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka tarvittaessa päivitetään vuosittain. Myös opinto-ohjaus kuuluu hintaan.
 • MBA Kokkola -ohjelmaa toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius yhdessä.
 • Tulosta MBA Kokkolan esite tästä!

Käynnissä olevien ja alkavien moduulien aikataulut, sisällöt ja hinnat

Strateginen johtaminen, 15 op, 3 900 € + alv. 24 %, alkaa 14.9.2020 (ohjelma pdf-muodossa tästä!)

OSA I

 • ma 14.9.2020 Johdatus moduuliin & Strateginen analyysi, professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto
 • ti 15.9.2020 Strateginen analyysi, professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

OSA II

 • ma 19.10.2020 Business Model Innovation, Associate Professor Rodrigo Rabetino, Vaasan yliopisto
 • ti 20.10.2020 Workshop: Strateginen johtaminen / Business Model Innovation, professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

OSA III

 • ma 16.11.2020 Johtamisjärjestelmän rakentaminen, professori Marko Kohtamäki ja vierailijat
 • ti 17.11.2020 Kehitysprojektin toteuttaminen ja muutoksen läpivienti, professori Marko Kohtamäki ja vierailijat

OSA IV

 • ma 7.12.2020 Workshop; Strategioiden esittely ja sparraus, professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto
 • ti 8.12.2020 Workshop; Strategioiden esittely ja sparraus, professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

Tulossa olevat moduulit

 • MBA-tutkielma 15-30 op, 2 900 € + alv. 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu MBA Kokkola -ohjelmaan tai sen osiin tällä lomakkeella!

Myös yksittäisiin päiviin on mahdollista osallistua.

MBA-ohjelmien osallistujilta edellytetään johtamiskokemusta sekä riittävää kielitaitoa englanniksi opiskelua varten.

Osallistumismaksut

Osallistumismaksuun sisältyy opetus, luentomateriaalit, ulkomaanosioiden opetus ja opinto-ohjaus.

Mikäli osallistuja joutuu peruuttamaan osallistumisensa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja antavat

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa koulutuspäällikkö Paula Kivinen
 • Vaasan yliopiston Levón-instituutissa kehittämispäällikkö Mikael Hallbäck, 029 449 8289, etunimi.sukunimi@uva.fi

Kokemuksia MBA Kokkolasta