MBA Kokkola

MBA Kokkola on kasvuhakuisen ja -haluisen yrityksen sekä kehittymisintoisen julkisen organisaation täydennyskoulutusohjelma.

MBA-opinnot on mahdollista aloittaa Kokkolassa taas syksyllä 2021. JOKA - Johtajana kasvaminen  Kokkola alkaa 20.9.
Lue lisää tästä ja ilmoittaudu!

Opiskelu MBA Kokkola -ohjelmassa

  • MBA Kokkola -ohjelman tavoitteena on laaja-alainen liiketoiminnan kokonaislogiikan ymmärtäminen, mikä mahdollistaa terveen ja turvallisen kasvun ja menestyksen. Se sopii niin yrityksissä kuin julkisorganisaatioissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville alasta ja taustasta riippumatta. Ohjelma kehittää niin osallistujan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin tukee koko organisaation toimintaa.
  • MBA-opinnot suoritetaan työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Kokkolassa. Koko ohjelman laajuus on 90-105 op ja sen voi suorittaa noin 2½ vuodessa.
  • MBA Kokkola koostuu viidestä itsenäisestä moduulista. Mikäli osallistuja haluaa MBA-diplomin, tulee hänen suorittaa kaikki moduulit hyväksytysti, mutta myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista
  • MBA-moduulit koostuvat asiantuntijaluennoista, analyyseista ja yritystapausten käsittelystä. Opetusmenetelminä hyödynnetään mm. luentoja ja kirjallisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä ja -keskusteluja, workshopia sekä oppimispäiväkirjaa.
  • Kouluttajina toimivat Vaasan yliopiston professorit ja tutkijat ja vierailijat yritysmaailmasta ja muista oppilaitoksista. Luennoitsijan lisäksi osallistujat hyötyvät toistensa näkemyksestä, kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Ryhmäkeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi ja vertaistuki ryhmäläisten kesken korostuu.
  • Jokaiselle osallistujalle tehdään MBA-opintojen alkaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka tarvittaessa päivitetään vuosittain. Myös opinto-ohjaus kuuluu hintaan.
  • MBA Kokkola -ohjelmaa toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius yhdessä.
  • Tulosta MBA Kokkolan esite tästä!

Kokemuksia MBA Kokkolasta