LIKE Mentorointiohjelma

uramentori_otsikko.png

 • mentorointi.pngVaasan yliopiston Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma (LIKE) käynnistää mentorointiohjelman osana maisteriopintoja nyt ensimmäistä kertaa. Haemme korkeakoulutettuja ja työelämässä jo pitkään olleita uramentoroinnista kiinnostuneita innostajia mukaan uuteen ohjelmaan.

 • LIKE mentorointiohjelmassa mentorointi nähdään mentorin ja mentoroitavan vuorovaikutusprosessina, jossa tavoitteena on mentoroitavan ammatillinen kehitys ja urasuunnitelmien kirkastaminen ja kasvupotentiaalin kehittäminen. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma on organisoitu ja suunniteltu pedagogisesti siten, että opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Useat opiskelijat ovat jo pitkällä työelämässään ja siten perinteinen ajattelu mentoroinnista pelkkänä tiedon siirtämisenä ei sovellu tähän yhteyteen, vaan olemme lähteneet rakentamaan dialogisempaa mentorointimallia ohjelmaamme. Määrittelemme mentoroinnin oppimisprosessina, jossa korostuvat niin ammatillinen dialogi kuin reflektio ja toisilta oppiminen. Mentorointia voidaankin kutsua urakontekstiin liittyväksi kehityssuhteeksi.

Mentoroinnin toteutus

"The delicate balance of mentoring someone is not creating them in your own image, but giving them the opportunity to create themselves."

 • 3-vuotinen mentorointisuhde maisteriohjelman rinnalla
 • Yhteinen alku- ja päätöstilaisuus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa
 • Suositeltu tapaamismäärä min. 2 krt/ lukuvuoden aikana
 • Tapaamiset voi järjestää lähi- tai etätapaamisina verkossa

Mentoroinnin tavoitteetmentori.png

 • Auttaa vahvuuksien tunnistamisessa
 • Tuoda uusia näkökulmia urasuunnitelmiin
 • Tukea uusien työurien tiedostamisessa

Mentoroinnin muodot

 • Yksilömentorointi. Yksilömentoroinnissa mentorilla on ohjattavanaan vain yksi opiskelija.
 • Ryhmämentorointi. Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa samanaikaisesti useaa mentoroitavaa (max 3 henk.). Ryhmässä vertaistuen merkitys korostuu.

Onnistunut mentorointisuhde vaatii yhteisiä pelisääntöjä

 • Tavoitteellisuutta
 • Vapaaehtoisuutta
 • Sitoutuneisuutta
 • Luottamuksellisuutta

Mentoriksi soveltuvat henkilöt, joilla on

 • Korkeakoulututkinto ja usean vuoden työkokemus.
 • Toimivat esimiehenä, johtajana tai asiantuntijana liiketoiminnan tehtävissä
 • Kiinnostusta oppimisen ja osaamisen edistämiseen ja ammatillisen kasvun tukemiseen
 • Valmius sitoutua 3-vuotiseen ohjelmaan

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Täytä hakemus 30.9. mennessä tästä. Otamme yhteyttä elokuun loppuun mennessä kesän aikana hakemuksensa jättäneisiin. Ohjelma käynnistyy 5.11. klo 16.30-18.00, jolloin mentorit ja opiskelijat tapaavat.

Lisätietoja: Jenni Kantola, Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman vetäjä