Työnohjaajakoulutus 2008 - 2010

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Metanoia Instituutin yhteistyönä järjestämä työnohjaajakoulutus käynnistyi 23.- 25.4.2008 järjestetyllä seminaarilla.

Kohderyhmä
Koulutus sopii mm. sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, teologeille ja kaikille henkilöstön kehittämistehtävissä työskenteleville.

Koulutuksen rakenne
Koulutus koostuu seitsemästä kolmipäiväisestä, kahdesta kaksipäiväisestä ja yhdestä viisipäiväisestä seminaarista sekä työnohjauksesta ja sen harjoittelusta, teoriaopiskelusta sekä vertaisryhmätyöskentelystä ja itseopiskelusta.


Lisätietoja koulutuksen rakenteesta ja sisällöstä.

Tiedustelut:

erikoissuunnittelija Paula Kivinen

 

tyonohjaajat