Projektijohtamisen koulutus

KEHITY PROJEKTIJOHTAMISESSA - KUINKA ONNISTUN PAREMMIN? Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena.

Projektijohtamisen koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille kolmen päivän paketti projektijohtamisesta.
Koulutus soveltuu erinomaisesti henkilöille, jotka työssään toimivat erilaisten projektien vetäjinä ja vastuuhenkilöinä.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston Levón-instituutin kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on tuoda organisaatioiden käyttöön teoreettinen ja käytännön tietotaito projektijohtamisesta. Osallistujille koulutus tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittää henkilökohtaisia valmiuksia toimia entistä parempana projektijohtajana. Henkilökohtaisia taitoja pystyy kartoittamaan koulutuksen alussa tehtävällä kompetenssianalyysilla. 

Kouluttajana toimii professori Jussi Kantola Vaasan yliopistosta. Hän on toiminut mm. yrityskonsulttina ja professorina kansainvälisissä tehtävissä monien vuosien ajan. Näiden vuosien aikana hänelle on kertynyt vahvaa osaamista projektien johtamisesta niin yksityiseltä kuin myös julkiselta sektorilta.   

Koulutuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan kansainvälistä projektijohtamisen IPMA-sertifikaattia. Koulutus antaa edellytykset suorittaa Projektiyhdistyksen järjestämän IPMA-sertifikaatin. Lisätietoa sertifikaatista Projektiyhdistyksen sivuilta http://www.pry.fi.

SISÄLTÖ

1. Päivä
- Projektijohtamisen perusteet
- Projektijohtajan kompetenssianalyysi
- Analyysin purkaminen
- Minä projektijohtajana?

2. Päivä
- Projektien suunnittelu ja organisointi
- Projektisuunnitelma
- Projektien laadun varmistaminen
- Projektiviestintä

3. Päivä
- Projektin vaiheistus ja ositus
- Projektin ohjaus ja raportointi
- Projektin päättäminen
- Onnistumisen mittaaminen

Koulutuspaikkana on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojank.2b, Kokkola.

 

LISÄTIETOJA 

Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.