Kasvava yritys - kehittämishanke

Syksyllä 2008 käynnistynyt Kasvava yritys -kehittämishanke on päättynyt. Kyseessä oli johdon koulutusohjelma, jonka Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti toteuttivat yhteistyössä. Kehittämisohjelmaa rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Länsi-Suomen lääninhallitus/Pohjanmaan ELY-keskus.

Kasvava yritys -kehittämisohjelma tarjosi osallistujilleen mahdollisuuden sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen että oman liiketoiminnan ja organisaation kehittämiseen. Ohjelma oli tarkoitettu johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, joilla oli soveltuva tutkintotausta. Ohjelmaan valittiin 22 alueen yritysten ja kuntayhteisöjen palveluksessa toimivaa henkilöä.

Kehittämisohjelma oli 100 opintopisteen laajuinen, ja se suoritettiin työn ohessa. Opiskelu muodostui lähijaksoista, oppimis- ja tutkimustehtävistä sekä laajasta osallistujaorganisaatiossa työstetystä kehittämishankkeesta. Osana kehittämisohjelmaa oli mahdollista suorittaa MBA-opintoja, ja opinnot hyväksytysti suorittaneille Vaasan yliopisto myönsi MBA-diplomit. 15 osallistujaa sai diplominsa projektin toteutusaikana.

Kehittämisohjelma käynnistyi orientaatiojaksolla lokakuussa 2008.

Kasvava yritys 1

Kasvava yritys 2

Osallistujien työskentelyä lähijaksolla vuonna 2009.

Kasvava yritys 3

Viisi osallistujaa sai MBA-diplominsa tammikuussa 2011 järjestetyn juhlaseminaarin yhteydessä. Diplomin saivat 21.1.2011 Teija Lehtiniemi, Vesa Peltola, Lasse Pylväs, Hannu Sarja ja Heidi Wärn. Seminaarin juhlapuhujana toimi professori Pirjo Laaksonen Vaasan yliopistosta, ja juhlaluennon aiheena oli "Brändit ja mielikuvat yrityksen voimavarana".

Kasvava yritys 4

Tammikuun juhlaseminaarin yleisöä.

Kasvava yritys 5

Marraskuussa 2011 järjestettiin päätösseminaari, jonka yhteydessä MBA-diplomit luovutettiin seitsemälle osallistujalle. Diplomin 14.10.2011 saivat Simon Fagerudd, Kalevi Humalajoki, Jouni Korri, Lasse Lahti, Joni Nygård, Jorma Piirainen ja Kai Virkkala. Päätösseminaarin juhlaluennon aiheena oli "Tulevaisuuden tutkimus yritysnäkökulmasta". Juhlapuhujana toimi yritysfuturologi Tarja Meristö.

Kasvava yritys 6

Päätösseminaarissa MBA-diplominsa saaneita osallistujia.

Kasvava yritys 7

Lisäksi joulukuussa 2011 suoritettiin vielä kolme MBA-diplomia. Diplomin saivat Juha Murto-Koivisto, Sirkku Purontaus ja Jari Puolakka.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Paula Kivinen (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
040 514 8751

Tarja Peuranto (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
040 751 8019

 

YliopistokeskuselylogoVaasan yliopisto

Vipuvoimaa_2008-2013ESR_2008-20130