Esimiesvalmennus VI

Esimiestyön perusasioita käsittelevä koulutuskokonaisuus. Luennoitsijana mm. Ilona Rauhala.

 

Edellisen ryhmän antamaa palautetta pääset katsomaan tästä.

 

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheistä tietoa organisaation johtamisesta ja esimiestyöstä sekä valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Esimiesvalmennus soveltuu yksityisen ja julkisen sektorin johto- ja esimiestehtävissä toimiville sekä johto- ja esimiestehtäviin hakeutuville henkilöille. Ohjelma on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on ennestään vain vähän esimieskoulutusta tai -kokemusta.

Koulutuspäivien teemat
1. Johtaminen ja esimiestyö 6.10.2010
2. Viestintä ja vuorovaikutus omassa esimiestyössä 28.10.2010
3. Taloushallintotietoa esimiehille 9.11.2010
4. Esimiehenä kehittyminen ja edelläkävijyys 2.12.2010
5. Esimies ja työyhteisön kehittäminen 14.12.2010

Aika
6.10.2010 - 14.12.2010

Paikka
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Talonpojankatu 2B, Kokkola

Toteutustapa
Esimiesvalmennus -koulutuskokonaisuus koostuu viidestä koulutuspäivästä, joissa esimiestyössä tarvittavia taitoja käsitellään teemoittain ja erilaisin toiminnallisin harjoituksin sekä keskustellen. Valmennusohjelman laajuus on 3 opintopistettä.

Mahdollisuus osallistua myös yksittäisiin koulutuspäiviin.

Lisätietoja

Kurssisihteeri Anu Rantamäki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

ryhmatyo