Esimiesvalmennus - koulutuspäivien teemat

1. Johtaminen ja esimiestyö
9.10.2013 klo 9.00-16.00
Tutkijatohtori Maria Järlström, Vaasan yliopisto

 • Esimiehen rooli ja tehtäväkenttä
 • Suorituksen johtaminen
 • Rakentava- ja ohjaava palaute
 • Onnistunut kehityskeskustelu

2. Taloushallintotietoa esimiehille
24.10.2013 ko 9.00 - 16.00
Sirpa Kotamäki, Vaasan yliopisto

 • Taloushallintoa esimiehille
 •  Tuloslaskelman ja taseen tulkinta
 • Taloustiedon merkitys johtamisessa
 • Jokaisen paikka on tulospaikka

 

3. Esimies ja työyhteisön kehittäminen
6.11.2013 klo 9.00-16.00
Toimitusjohtaja Paula Kirjavainen, KTT, Paula Kirjavainen Oy

 • Erilaiset työyhteisön kehittämistilanteet: Sisäiset ongelmat ja ulkoiset haasteet
 • Henkilöstön suoriutuminen, hyvinvointi ja oppiminen muutoksissa
 • Kehittyminen työnilon lähteenä: Voimaa yksilöistä!
 • Toimiva työyksikkö: Voimaa yhteistyöstä!
 • Kehittyvä johtajuus - Kehittyvä työyhteisö

 

4. Työhyvinvointi ja haastavat esimiestilanteet 
19.11.2013 klo 9.00 - 16.00
Psykologi Piia Tulisalo

 • Esimiehen valmius toimia ns. haastavissa esimiestilanteissa - Syventää ymmärrystä niiden syntymisestä, ennaltaehkäisystä ja käytettävissä olevista työkaluista
 • Puheeksiottaminen, toimiminen ristiriitatilanteissa ja toimeen tuleminen ns. vaikeiden tyyppien kanssa
 • Mistä syntyy oikeanlainen energia ja hyvä paineensieto, jota esimies tarvitsee työssään onnistuakseen – niin hyvinä kuin pahoina päivinä

 

5. Virtaa esimiesviestintään
3.12.2013 klo 9.00 – 16.00
toimittaja Terttu Karhumaa

 • Toimiva työyhteisöviestintä ja sen organisointi
 • Julkisuus- ja mediasuhteet, miten edistän yritykseni imagoa sisäisesti ja ulkoisesti
 • Esimies yrityksen käyntikorttina
 • Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tuleminen - vuorovaikutteisuus