Esimiesvalmennus V

Esimiesvalmennus V-koulutuskokonaisuuteen osallistuneiden palautteita

Koulutuskokonaisuuden arviointi numeroin (1=huono, 5=hyvä)
Sisältö  4,7 (vastauksien ka)
Hyödyllisyys  4,6 (vastauksien ka)
Vaikuttavuus  4,5 (vastauksien ka)
Toteutus  4,5 (vastauksien ka)
Kokonaisuus vastasi odotuksia  4,8 (vastauksien ka)

Sanallista palautetta:
"Sain monia työkaluja, joita voin suoraan toteuttaa ja käyttää työssäni esimiehenä. Johtamisen merkitys työyhteisön kasvussa ja kehittymisessä kirkastui. Tuli monta ahaa-elämystä ja oivallusta. "
"Puitteet olivat hyvät. Kaikki kouluttajat osasivat esittää asiansa mielenkiintoisesti ja opetus oli toteutettu osallistuvasti eli ei pitkiä luentoja ja kalvosulkeisia. "
"Täysin uutena esimiehenä kurssin sisältö oli todella mielenkiintoinen."
"Sain erilaisia selkeitä menetelmiä mutta myös paljon esimiestyössä kasvamiseen liittyvää omaa prosessia ruokkivaa materiaalia. Mielestäni anti oli erittäin runsas ja eri osiot sopivasti tukivat toisiaan. Jotkin aihealueet seurasivat koko ajan mukana. "

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheistä tietoa organisaation johtamisesta ja esimiestyöstä sekä valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Esimiesvalmennus soveltuu yksityisen ja julkisen sektorin johto- ja esimiestehtävissä toimiville sekä johto- ja esimiestehtäviin hakeutuville henkilöille. Ohjelma on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on ennestään vain vähän esimieskoulutusta tai -kokemusta.

Koulutuspäivien teemat
1. Johtaminen ja esimiestyö 1.10.2009
2. Viestintä ja vuorovaikutus omassa esimiestyössä 22.10.2009
3. Taloushallintotietoa esimiehille 10.11.2009
4. Muutosjohtaminen ja esimiestyön ongelmatilanteet 1.12.2009
5. Esimies ja työyhteisön kehittäminen 10.12.2009

Aika
1.10. - 10.12.2009

Paikka
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Talonpojankatu 2B, Kokkola

Toteutustapa
Esimiesvalmennus koostuu viidestä koulutuspäivästä, joissa esimiestyössä tarvittavia taitoja käsitellään teemoittain ja erilaisin toiminnallisin harjoituksin sekä keskustellen. Valmennus sisältää pareittain toteutettavaa esimiestyötä tukevaa ja oppimista tehostavaa sparrauspari -työskentelyä koulutuspäivien välillä. Valmennusohjelman laajuus on 3 opintopistettä.

ryhmatyo