Esimiesvalmennus - koulutuspäivien teemat

Jarstrom1. Johtaminen ja esimiestyö
12.4. 2011 klo 9.00-16.00
Tutkijatohtori Maria Järlström, Vaasan yliopisto
- Esimiehen rooli ja tehtäväkenttä
- Suorituksen johtaminen
- Rakentava- ja ohjaava palaute:
Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
- Onnistunut kehityskeskustelu

Jouko Havunen2. Taloushallintoa esimiehille
10.5.2011 klo 9.00-16.00
Yhteiskuntasuhteiden johtaja, KTL Jouko Havunen, Vaasan yliopisto
- Taloushallintoa esimiehille
- Tuloslaskelman ja taseen tulkinta
- Taloustiedon merkitys johtamisessa
- Jokaisen paikka on tulospaikka

Teija Mykrä3. Virtaa esimiesviestintään
17.5.2011 klo 9.00 – 16.00
Työyhteisöviestinnän valmentaja, toimitusjohtaja Teija Mykrä, Valmennustalo Virta Oy
- Toimiva työyhteisöviestintä
- Esimiehen valta ja vuorovaikutustaidot
- Haasteelliset kohtaamiset ja tunteiden hallinta
- Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tuleminen
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Riitta Viitala4. Osaamista tukeva esimiestyö
7.6.2011
9.00 - 12.00 Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto 
13.00 - 16.00 Workshop koko koulutusohjelmaan osallistuville

Kirjavainen5. Esimies ja työyhteisön kehittäminen
14.6.2011 klo 9.00-16.00
Toimitusjohtaja Paula Kirjavainen, KTT, Paula Kirjavainen Oy

- Työnilon ja -imun lähteet: Voimaa yksilöistä!
- Henkilöstön hyvinvointi ja oppiminen muutoksissa
- Toimiva työyksikkö: Voimaa yhteistyöstä!
- Esimiehen hyvinvointi - kuinka vaalin omaa jaksamistani ja työniloani?
Esimiehenä kehittyminen - valmentava ote omaan kehittymiseen