Kauppatieteiden alumnitoiminta

Pitkäkestoisissa koulutuksissamme opiskelleet muuttuvat opintojensa päätyttyä alumneiksemme. Kauppatieteiden alumnit ovat tärkeä osa verkostoamme ja yhteisöämme.

Alumnejamme ovat:

  • Kauppatieteiden maisteriksi liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmasta valmistuneet
  • MBA Kokkola ja AgriBisnes –koulutuskokonaisuuksiin osallistuneet

Alumnitoimintaamme on esimerkiksi:

  • Yhteydenpito ja tiedon jakaminen
  • Kohderyhmälle räätälöidyt edut ja alennukset
  • Erilaiset yhteistyömahdollisuudet, mm. vierailut, hankkeet

Lisätietoa: Paula Kivinen