Globaalit markkinat ja maatalous

Ajankohtainen AgriBisnes-koulutus maatalouden parissa toimiville yrittäjille.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Agribisnes IIIGlobaalit markkinat ja maatalous –koulutus on tarkoitettu maatalouden parissa toimiville yrittäjille ja se on osa AgriBisnes III –koulutusta. Koulutus sisältää viisi koulutuspäivää. Kokonaisuus on 15 opintopisteen laajuinen. Lähipäivät pidetään Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa ja ne toteutetaan kaksikielisenä.

13.11. klo 9.00 - 15.30 Kokkola

 • Globaalit markkinat ja kansainvälistymisstrategiat
 • Maailman markkinat ovat globalisoituneet viime vuosikymmeninä nopeasti. Yhä useammat yritykset ovat alkaneet nähdä kansainvälistymisen osaksi myös omaa tulevaisuutta. Koulutuspäivässä perehdytään globalisoitumiseen ja luodaan yleiskatsaus erilaisiin kansainvälistymisstrategioihin.
 • Kouluttaja: KTT Johanna Hallbäck, Centria-ammattikorkeakoulu

14.11.klo 9.00 - 15.30 Kokkola

 • klo 9.00 - 12.00 Kulttuurierot ja viestintä, aamupäivä
 • Koulutuspäivässä perehdytään viestintään erityisesti huomioiden eri kulttuurien väliset eroavaisuudet. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa onnistuneessa yhteistyössä sekä kotimaassa, että ulkomailla.
 • Kouluttaja: KTT xxxx Vaasan yliopisto
 • klo 12.00-15.30 Sopimusoikeus, iltapäivä
 • Koulutuspäivässä perehdytään sopimusoikeuden perusteisiin maatalouden näkökulmasta muun muassa seuraavissa asioissa: sopimusoikeuden syntyminen, periaatteet ja sisältö. Sopimusriskit ja niiden hallinta agribisneksessä.
 • Kouluttaja: KTL Mika Kärkkäinen Vaasan yliopisto

22.1. klo 9.00-15.30 Pietarsaari

 • Kuluttamisen muutos ja markkinointi ruoan tuotannon ja kuluttamisen näkökulmasta
 • Koulutuspäivässä perehdytään kuluttamisen muutokseen, sen eri ilmiöihin ja trendeihin ja tarkastellaan ilmiöitä nimenomaan ruoan tuotannon ja kuluttamisen näkökulmasta.
 • Kouluttaja: KTT Maijastiina Jokitalo Vaasan yliopisto

23.1. klo 9.00 - 15.30 Pietarsaari

 • Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen markkinointi
 • Koulutuspäivä antaa perustiedot palvelumuotoilusta ja sen mahdollisuuksista oman palveluprossessin kehittämiseen. Samalla tarkastellaan koko markkinointiketjua asiakaslähtöisestä näkökulmasta.
 • Kouluttaja: KTT Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto

6.2.2020 klo 9.00-15.30 Vaasa

 • Workshop – Oman tilan kehittämisprojekti
 • Kouluttaja: KTT Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto

Moduulin tehtävät: koulutuspäivät ja kehittämistehtävä, joka esitetään viimeisessä workshop-päivässä.

Hinta: Kokonaisuus 15 opintopistettä 994 € (alv. 0%), yksittäiset päivät 165 € (alv. 0%)
Alumnihinta (AgriBisnes-ohjelmaan aikaisemmin osallistuneet): 95 € /päivä (+alv. 0 €).

lmoittaudu tästä. (paikkoja rajoitetusti jäljellä) tai Anu Rantamäelle.  Soita ja kysy lisätietoja!

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot: Jos peruutus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, veloitamme 50 % kurssimaksusta. Ilman ennakkoilmoitusta koulutuksesta poisjääneeltä perimme koko maksun.

Lisätietoja

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti: Maijastiina Jokitalo, maijastiina.jokitalo@uva.fi, p. 029 449 8199

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

Koulutus on osa AgriBisnes III -hanketta. AgriBisnes III on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski‐Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY‐keskus ja  Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014‐2020.

Logot_vihkoon.jpg