Avoimet ovet kauppatieteiden maisteriopinnoissa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi suorittaa Vaasan yliopiston kauppatieteiden maisteritutkinnon. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma on erityisesti aikuisopiskelijoille suunnattu ohjelma, joka antaa valmiudet työskennellä vaativissa kehittämistehtävissä, joissa tarvitaan laaja-alaista osaamista. Maisteriohjelma on käynnistynyt syksyllä 2017.

Avoimet ovet tarjoavat mahdollisuuden tulla seuraamaan opetusta Kokkolan yliopistokeskukseen. Paikkoja on rajoitetusti, toivotamme tervetulleiksi erityisesti alueemme yrityksien ja kuntien henkilöstöä.

Ilmoittauduthan etukäteen!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Mari Harald

Kevään kurssitarjonta:

Palvelumuotoilu
(TaM, AmO Johanna Hautamäki, Centria-ammattikorkeakoulu Oy)

pe 8.2.2019 klo 13.30-18.30
pe 10.5.2019 klo 13.15-19.00

Päivien aikana tutustutaan palvelumuotoilun perusteisiin ja keskitytään erityisesti havainnoinnin avulla tiedon keräämiseen ja sen hyödyntämiseen palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.


Ihmisten johtaminen muutoksessa
(FT Anu Hakonen, FT Jenni Kantola, professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto)

la 11.5.2019 klo 8.30-13.30

Kurssin viimeinen lähiopetuspäivä la 11.5 tarjoaa maistiaisen kurssista teemalla Valmentava johtajuus.

Opintojakson aikana perehdytään henkilöstön reaktioihin ja toimintaan organisaation muutostilanteissa. Keskiössä ovat esimiestoiminnan ja henkilöstöjohtamisen käytännöt, joiden avulla muutoksen sujuvaa toteuttamista voidaan tukea.


Liiketoimintapäätös ja verotus
(KTT, KM Juha Lindgren, Vaasan yliopisto)

pe 12.4.2019 klo 13.00-19.00
la 13.4.2019 klo 8.30-13.30

Opintojakson sisältönä on elinkeinotoiminnan tuloverotuksen, yrityksen voitonjaon ja osakkaan verotuksen keskeiset perusteet ja rakenne sekä niiden huomioon ottaminen ja vaikutus liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.


Tervetuloa!