AgriBisnes III

Globaalit markkinat ja maatalous -osio järjestetään kaksikielisenä. Tästä pääset tutustumaan suomenkieliseen ohjelmaan.

AgriBisnes-utbildningen erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden. Varje deltagare tillämpar informationen i det egna företaget.
Åt vem: AgriBisnes III-utbildningens målgrupp är lantbruksföretagare i Österbotten och Mellersta Österbotten.
Var: Närvarodagarna kommer att hållas i Karleby, Jakobstad och Vasa.

Utbilsyksy2018FACEbook- mainos ja nostokuva (1).jpgdningar:

 

GLOBALA MARKNADEN OCH LANTBRUKET – modul 15 sp

Pris:            994 € (moms 0%), enskilda utbildningsdagar 165 €

13.11.2019 kl. 9.00 - 15.30 Karleby

 • Globala marknaden och internationaliseringsstrategier
  Marknaden har snabbt globaliserats under de senaste decennierna. Fler och fler företag har börjat se internationalisering som en del av sin egen framtid. Under utbildningsdagen kommer du att bli bekant med globaliseringen och skapa en översikt över olika internationaliseringsstrategier.
 • Utbildare: KTT Johanna Hallbäck, Centria-ammattikorkeakoulu

14.11.2019 kl. 9.00 - 15.30 Karleby

 • klo 9.00 - 12.00 Kulturella skillnader och kommunikation
  Under utbildningsdagen studeras kommunikationen, särskilt med tanke på kulturella skillnader. Kommunikations- och interaktionsförmåga spelar en nyckelroll i framgångsrikt samarbete både i hemlandet och utomlands.
 • Utbildare: xxxx Vaasan yliopisto
 • klo 12.00-15.30 Avtalsrätt, eftermiddag
 • Under utbildningsdagen studeras ämnesområdet avtalsrätt utifrån jordbrukets synvinkel, bland annat: uppkomsten, principerna och innehållet i avtalsrätten. Avtalsrättsliga risker och avtalsförvaltning inom lantbruksföretag.
 • Utbildare: KTL Mika Kärkkäinen Vaasan yliopisto

22.1.2020 kl. 9.00-15.30 Jakobstad

 • Konsumptionsförändringar och förändringar i marknadsföring utifrån livsmedelsproduktionens och konsumtionens synvinkel, Jakobstad
 • Under utbildningsdagen studeras förändringar i konsumtionsbeteende, dess olika fenomen och trender samt särskilt ur livsmedelsproduktionens och konsumtionens synvinkel.
 • Utbildare: KTT Maijastiina Jokitalo Vaasan yliopisto

23.1.2020 kl. 9.00 - 15.30 Jakobstad

 • Servicedesign och kundorienterad marknadsföring
 • Utbildningsdag ger grundläggande information om servicedesign och dess potential för att utveckla den egna serviceprocessen. Samtidigt betraktas hela marknadsföringskedjan ur ett kundorienterat perspektiv.
 • Utbildare: KTT Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto

6.2.2020 kl 9.00-15.30 Vasa

 • Workshop – Projektarbete där man utvecklar den egna verksamheten
 • KTT Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto

Modulens genomförande: närvaro under utbildningsdagarna och ett utvecklingsarbete som presenteras på workshop-dagen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra.

Anmälan

Ansökningsblankett eller Anu Rantamäki

 Vi behåller rätten till förändringar. m   m

AgriBisnes III är en utbildning för lantbruksföretagare som förverkligas genom samarbete mellan Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Levón-institutet vid Vasa universitet, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens Vuxenutbildning. Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Mer information

Karleby universitetscenter Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Levón-institutet vid Vasa universitet: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi , p. 029 449 8289

Mellersta Österbottens Vuxenutbildning: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

Logot_vihkoon.jpg