AgriBisnes II - tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä

AgriBisnes II - hankkeen päätösseminaari  oli 4.5.2018 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.

flaijeri.jpg

  • AgriBisnes II -koilutuskokonaisuus alkoi syksyllä 2016  ja jatkui keväälle 2018 saakka. 
  • kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta‐ ja johtamisosaamista
  • edistää verkostoitumista ja parantaa kilpailukykyä
  • tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa‐alueilta.

AgriBisnes II oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski‐Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittivat Pohjanmaan ELY‐keskus, Keski‐Pohjanmaa, Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014‐2020.

Tavoitteet

  • Maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja maatalousyritysten kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi
  • Luoda mahdollisuuksia maaseutuyrittämisen eri toimialojen väliselle vuorovaikutukselle, sekä uusien verkostojen ja rakenteiden syntymiselle
  • Kehittää osallistujien strategista ajattelukykyä tulevaisuuden haasteiden hahmottamiseksi ja muutosvalmiuden lisäämiseksi
  • Tukea yritysten markkina‐mahdollisuuksien laajentumista ja edellytyksiä menestyä kansainvälistyvillä markkinoilla

Kenelle

AgriBisnes II - koulutus oli suunnattu Keski-Pohjanmaan  alueella maatalouden (maito, liha, peruna yms., metsä ja turkis) parissa toimiville yrittäjille.

Koulutuksen toteutus

Kaksivuotinen koulutus sisälsi 37 lähiopetuspäivää (keskimäärin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa), sisältäen ulkomaanosion ja oli laajuudeltaan 45 opintopistettä. Opetusmenetelminä ovat luennot, case ‐opetus ja ryhmätyöt ja ‐keskustelut. Olennaisen osan oppimista muodostaa omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä. Koulutus ei sisällä perinteisiä kirjatenttejä.

Lisäksi AgriBisnes II -hanke toteutti 2 ajankohtaisseminaaria, johon on alueen kaikilla maatalousyrityksillä avoin pääsy.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus käynnistyi 3.10.2016 ja päättyi kesäkuussa 2018.

AgriBisnes II -koulutus sisälsi neljä kokonaisuutta:

 • Johtajuus, 5 op - aloitus syksyllä 2016
 • Tavoitteista tulokseen (Strateginen johtaminen), 15 op
 • AgriBisneksen erityiskysymyksiä, 10 op - sisältää ulkomaan opintomatkan
 • Johdon laskentatoimi, 15 op - päättyi kesällä 2018

Ajankohtaisseminaarit

 • Maaseudun hyvä tulevaisuus seminaari 11.1.2017.
 • Tulavaisuuden tuottaja  - päätösseminaari 4.5.2018

 

Lisätietoja

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi, p. 029 449 8289

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: Ulla Kauppila, ulla.kauppila@kpedu.fi, p. 044 725 0853

Logot_vihkoon.jpg