Yritys/Kunta - tarjoa gradun aiheita kauppatieteiden maisteriopiskelijoille

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelevat kauppatieteiden maisteriopiskelijat aloittavat pian opinnäytetyöurakkansa. Osa opiskelijoista etsii vielä sopivaa aihetta/toimeksiantajaa tutkimustyönsä kohteeksi.

Jos yrityksellänne on liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen alueella askarruttavia ongelmakohtia, joihin toivotaan ulkopuolista näkemystä tutkimuksen muodossa, niin kerro niistä meille. Me yliopistokeskuksessa välitämme mielellämme ehdotuksenne opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneet opiskelijat ottavat organisaatioonne yhteyttä.

Mikä on pro gradu-tutkielma?

Pro gradu -tutkielma on olennainen osa maisterin tutkintoa, jonka tarkoituksena on opettaa opiskelijaa tekemään itsenäinen rajattuun aiheeseen kohdistuva tutkimus.  Opiskelija voi halutessaan tehdä tutkielman organisaatiolle (=yritys tai muu organisaatio) joko työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa. Sopimukset syntyvät opiskelijan ja organisaation välillä.
 
Pro gradu –tutkielman hyödyt
Pro gradu –tutkielman avulla organisaatio voi hankkia hyödyllistä tutkimustietoa jostakin sitä kiinnostavasta asiasta. Tutkielmalta edellytetään sitoutumatonta ja puolueetonta tarkastelutapaa, minkä vuoksi se tarjoaa organisaatiolle luotettavaa tutkimustietoa sekä ulkopuolisen näkökulman.

Pro gradu -tutkielma voi auttaa organisaatiota esimerkiksi kartoittamaan erilaisia tilanteita, ymmärtämään erilaisia toimijoita ja ilmiöitä sekä kyseenalaistamaan ja näkemään asioita uudessa valossa. Pro gradu –tutkielmasta voi olla hyötyä organisaatiolle esimerkiksi toiminnan kehittämisessä, ongelmanratkaisussa tai päätöksenteossa.

Ole rohkeasti yhteydessä ja kerro gradun aiheideasta tai aihepiiristä!

Yhteyshenkilö:
Jenni Kantola